Hantera flyktingkrisen, nu!

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att Finland bör ha ett helhetsgrepp för att hantera flyktingkrisen. Det behövs ett effektivt mottagande och en snabb integrering, höjda biståndsanslag och en medlande utrikespolitik i samarbete med de andra medlemsländerna i Europeiska unionen.

Ledarskapet i den finländska flyktingpolitiken saknas. Det verkar finnas olika viljor inom regeringen och hanteringen av situationen ger ett famlande intryck. Finlands anseende fick en törn när regeringen röstade blankt i EU:s omröstning om fördelningen av flyktingar. Inrikesminister Petteri Orpos bortförklaringar om besvärliga skrivningar i regeringsprogrammet är pinsamma, men mycket beskrivande.

FSD anser också att omsorgsminister Hanna Mäntyläs beslut att stoppa utdelningen av extra anslag till flyktingorganisationerna är absurt. Röda Korset, Finlands flyktinghjälp och andra organisationer jobbar på högvarv för att ge asylsökande ett drägligt bemötande, och dessa organisationer skulle verkligen behöva mera resurser. Nu måste flyktingmottagningen och behandlingen av asylsökningar få ökade resurser, så att man snabbt kan komma igång med integreringen av de personer som är berättigade till asyl.

Det ska sättas stor vikt på språkundervisning redan i ett tidigt skede, och det ska vara möjligt att integreras på båda nationalspråken. FSD uppskattar Röda Korsets insats och konstaterar att även tredje sektorn behövs i integreringsprocessen.

Europeiska unionen bör ha en central roll som medlare för att få en lösning på bl.a. inbördeskriget i Syrien och våldet i Irak och Afghanistan. Det måste bli ett slut på terrorn och dödandet som driver människor på flykt. Syriens grannländer behöver stöd för att ta hand om de miljoner flyktingar som vistas i länderna. Finlands regering bör ompröva sitt beslut att skära i biståndet även ur detta perspektiv.