I SDP:s skuggbudget tillhör tillväxten alla

Aktuellt

SDP har offentliggjort sitt budgetalternativ för 2018.

SDP:s skuggbudget erbjuder ett rättvist och framåtblickande alternativ till regeringens kalla politik. SDP vill att tillväxtens frukter tillkommer alla – inte bara ett fåtal utvalda.

Politiken måste stärka tilliten. Politiken måste vara rättvis. Politiken måste stärka framtidstron. I nuläget ska den ekonomiska politikens fokus vara på tre saker:

  1. Reformernas tid – vi stärker kunnandet och sysselsättningen
  2. Tillväxt för framtiden – lyft av kunskapsnivån, satsningar på forskning, ekonomis förnyelse, bostäder och infrastruktur
  3. Återinför rättvisan – tillväxten tillhör alla

Samhällets sammanhållning och minskade klyftor samt den offentliga ekonomins hållbarhet kräver en högre sysselsättningsgrad de kommande årtiondena. Reformer som ökar sysselsättningen måste inledas nu.

SDP föreslår förlängd läroplikt, reform av småbarnspedagogiken, mer högskoleutbildning och ett lyft av utbildningsnivån samt effektivare och bättre resurserad aktiv arbetskraftspolitik för att stöda sysselsättningen på sikt.

Ekonomisk tillväxt bygger framför allt på ökad produktivitet. Dess kärna är högt kunnande och en utbildad befolkning, satsningar på forskning och produktutveckling samt en aktiv näringspolitik som stöder förnyelse. SDP:s alternativ rättar till ett av regeringens värsta misstag det vill säga nedskärningarna i utbildningen.

Reformer som stöder tillväxt och sysselsättning ska förverkligas på ett rättvist sätt, så att de stärker folks delaktighet i samhället, minskar osäkerhet och skapar framtidstro. Alla ska med. Om vi inte lyckas med det och den ekonomiska och sociala ovissheten ökar urholkas tilltron till politiska och andra samhällsinstitutioner. Konsekvenserna av en sådan utveckling kan vara överraskande och allvarliga, så som vi sett de senaste åren runt om i världen. Det är framförallt fråga om valen i den ekonomiska politiken. I SDP:s alternativ dras nedskärningarna som slår hårdast mot de med små inkomster tillbaka. Ytterligare föreslår vi ett paket med åtgärder som stärker inkomsten för pensionärer med små inkomster.

Det centrala målet i vår skattepolitik är ett rättvist skattesystem som stöder tillväxt och sysselsättningen. Beskattningen ska korrigeras så att det är möjligt att klara sig på sitt eget arbete och försörja sin familj. I socialdemokraternas alternativ minskar beskattningen för löntagare, pensionärer och arbetslösa med små och medelstora inkomster, medan skattebasen breddas mot den underbeskattade finanssektorn.

Socialdemokraterna erbjuder en modell för en rättvis anpassning av ekonomin. Då behöver man inte ta bort av barnfamiljer, pensionärer och arbetslösa. Vårt alternativ erbjuder konkreta förslag för att stärka sysselsättningen här och nu. Socialdemokraternas alternativ är mer ansvarsfullt, för skuldsättningen är mindre än regeringens. Vi vill hålla fast vid vår viktigaste konkurrensfaktor – kunnandet. Vi ska inte skära från framtiden.

 

Bekanta dig med SDP:s budgetalternativ för 2018 (på finska)

Riksdagens informationstjänsts beräkningar (på finska)