Investeringar i bildning är investeringar i framtiden

Aktuellt

Regeringspartierna förlorade stort i kommunalvalet. Folket har dömt ut regeringens nedskärningspolitik och vill istället se en politik som inger framtidstro och hopp och som vågar göra satsningar för en bättre framtid. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) förutsätter att regeringen lyssnar och korrigerar sin politik i en humanare och mer jämlik riktning.

Det är dags att regeringen tar sitt ansvar och ser över utbildnings- och familjepolitiken. Finlands föräldraledighetsmodell är föråldrad. Den subjektiva rätten till dagvård bör återinföras, småbarnspedagogiken bör göras avgiftsfri och skoldagen bör göras mer flexibel så att hobbyverksamhet kan ske under skoldagen. Dessa åtgärder skulle stärka jämlikheten och öka jämställdheten i Finland.

Genom att investera i utbildning från småbarnspedagogiken till högskoleutbildning skapas de bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar. Därför anser SDP att en avgiftsfri småbarnspedagogik bör införas och att den subjektiva dagvårdsrätten återinförs.

Hobbyverksamhet för barn kunde i större utsträckning ordnas under skoldagen, antingen på morgonen eller eftermiddagen. För detta krävs ett ökat samarbete mellan kommuner och tredje sektorn. En enhetlig skoldag skulle ge familjerna mer tid tillsammans och minska vardagsstressen.

Detta är en resolution från FSD:s fullmäktigemöte 22.4.2017.