Johan Kvarnström gläds för tilläggsbudgetens brobyggen i Åboland

Aktuellt

Idag presenterade regeringen Marin en tredje tilläggsbudget. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) understryker vikten av att de åboländska broprojekten Rävsundsbron och Hessundsbron är prioriterade.

Nya trafikprojekt för 268 miljoner euro startar enligt förslaget till tilläggsbudget. Av summan går 128 miljoner till broar i Åboland, vilket är en absolut nödvändighet enligt Kvarnström.

– Rävsundsbron och Hessundsbron är i akut behov av förbättringar. Det är bra att staten tar sitt ansvar och att medel reserveras för ändamålet, säger Kvarnström som sitter i riksdagens kommunikationsutskott.

Frågan är viktig för Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD). Senast i januari uppvaktade FSD kommunikationsminister Harakka om Rävsundsbron, Hessundsbron och Pargasleden.

– Jag är glad att vi idag ser konkreta resultat, säger Kvarnström som ser projekten som en viktig satsning för skärgården och näringslivet.

-Trygga och säkra bro- och vägförbindelser säkerställer att man kan leva och bo i skärgården, att turismen kan frodas, samt tryggar industrins förutsättningar i Pargas. Projekten är inte bara viktiga för Åboland, utan det är skäl att komma ihåg att en betydande del av de råvaror som används inom byggindustrin i Finland tillverkas i Pargas. Trafikprojekten är således viktiga för hela landet, säger Kvarnström.