Johan Kvarnström på Första maj: ”I återhämtningen måste vi skapa långsiktig hållbar tillväxt”

Aktuellt

Bästa vänner, hyvät ystävät

Hoppas allt är bra med er. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin. Jag vill nu skicka ut några tankar jag skrivit ned till er. Om pandemin och om återhämtningen, tankar om lite oro och mycket hopp. Det är nämligen så här:

Jag började mitt tal på Första maj i fjol med att konstatera att ingenting var sig likt. Jag sade att redan faktumet att det råder undantagsförhållanden kan vara utmattande.

I år infaller denna arbetarnas internationella högtidsdag samma vecka som undantagsförhållanden har upphört här i Finland. Det är en stor glädjande nyhet som föll i skuggan av de dramatiska ramförhandlingarna. 

Regeringskrisen löstes lyckligtvis, vilket är av största vikt på flera sätt. Coronakrisen är tyvärr inte helt över, vi måste ännu ta det säkra före det osäkra, men det ljusnar, vi har kommit långt och har en tydligt utstakad väg framåt.

Det kommer att ta flera år att analysera och bedöma hur coronakrisen tacklades. Men några saker vet vi redan här och nu. Vi vet att Finland klarat sig bland de bästa i Europa vad gäller totala antalet coronafall per invånare, vad gäller corona-orsakade dödsfall i förhållande till invånarantal och vad gäller vaccineringstakten just nu. Här i Raseborg har till och med invånare födda 1981 fått vaccin denna vecka.

Nu kan någon tänka att allt detta beror på exceptionellt hårda restriktioner som skadat ekonomin extra hårt. Faktum är dock att Finland även ekonomiskt har klarat krisen klart bättre än de flesta jämförelseländer.

Detta tack vare alla er, privatpersoner, föreningar och företag som agerat ansvarsfullt och följt restriktioner. Det är tack vare kunniga myndigheter, och tack vare regeringen Marin. Det har uppstått en del absurda situationer, och kultur- och evenemangssektorn har fått vänta för länge på ett bra stödpaket, men i den stora bilden är det givet att Finland tacklat krisen jämförelsevis utmärkt.

Men, bästa vänner,

Stora skador finns att reparera och läka, det är oundvikligt i en sådan här pandemi. Många mår dåligt. Många har sett sina inkomster minska markant.

Vi måste nu åtgärda den vårdskuld som uppstått. Vi måste möta det ökade behovet av mentalvårdstjänster. Vi måste satsa på barn och ungas välbefinnande. Vi måste alla göra vad vi kan för att hela och läka såren av det lidande av ensamhet och oro som många äldre gått igenom det senaste året.

I återhämtningen måste vi skapa långsiktig hållbar tillväxt.

EU:s återhämtningspaket är av helt central betydelse för att Europa ska resa sig ordentligt ur krisen. Och det ligger i Finlands intresse att så sker – vi är en del av den gemenskapen. Över hälften av vår export går till andra EU-länder och de projekt som får stöd ute i Europa intresserar också finska företag.


Paketet är en kompromiss. Och en helt nödvändig sådan, det är de flesta experter eniga om. Det är arbetsmarknadsorganisationerna eniga om. Det är alla från politiker på vänsterkanten till Finlands Näringsliv eniga om. Jag hoppas och tror att vårt land inte skadar hela Europa i denna fråga genom att fälla paketet, men oppositionens agerande på sista tid ger visst skäl till oro.

En annan oroande trend gäller utvecklingen bort från samarbete på arbetsmarknaden och bort från allmänt bindande kollektivavtal. De initiativ som tagit från två arbetsgivarhåll i denna riktning riskerar luckra upp fundamentet för vår nordiska välfärdsmodell. De fackligt kunniga slår larm och vi måste ta det på allvar. Vi behöver en bred arbetarrörelse i tiden. Vi behöver nu verkligen stabilitet på arbetsmarknaden. Inte motsatsen.

Starkare konkurrenskraft och mer flexibilitet kan nås genom att utveckla nuvarande system istället för att rasera det.

Vi måste tro på våra styrkor. Kunnande är Finlands trumfkort. Vi kan inte och ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vi ska inte delta i ett race to the bottom. Vi behöver satsa på utbildning, forskning och på vår infrastruktur. Det är sådant som faktiskt lockar stora investeringar till landet redan i dag. Det läggs tyvärr ned fabriker, men det skapas också nya arbetstillfällen hela tiden.

Bästa vänner, 

Hur ekonomin kommer att återhämta sig är svårt att bedöma. Det här är en helt annan typ av kris än finanskrisen. Det står i varje fall klart att företag ännu behöver och har rätt till stöd på grund av restriktioner, inte minst restaurangbranschen.

Vi måste göra vad vi kan inom samhällets ekonomiska bärkraft för att undvika en konkursvåg. Anpassningens tid kommer senare. Nu och i närmaste framtiden skulle den bara orsaka större skada.

Sysselsättningen är ännu en nyckelfaktor för vår välfärd. Den gynnas på sikt av satsningar som utvidgad läroplikt och satsningar på forskning och utveckling.

Det är viktiga satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen fått igenom. Det är arbete som jag är glad att fortsätter.

Den här pandemin har visat att en stark välfärdsstat är bästa skyddet i en kris. Det är också bästa garanten för en trygg och fungerande vardag. Och en trygg och fungerande vardag, det är en central fråga i det stundande kommunalvalet.

Jag tackar för att du lyssnat så här långt. Mitt namn är Johan Kvarnström och jag önskar er alla en riktigt glad Första maj!