JOHAN KVARNSTRÖMS TAL PÅ PARTIFULLMÄKTIGE 19.11.2022 I VILLMANSTRAND

Aktuellt

Tack ordförande,

Ärade partifullmäktige, bästa kamrater,

Politiken är för tillfället fartfylld och dramatisk. Samtidigt är den stora bilden klar: Finlands politiska riktning ändrades kraftigt i förra riksdagsvalet och oavsett kriser har reformer som har varit viktiga för oss har förts i mål under den här perioden.

Även om det finns många viktiga saker som ännu behandlas i riksdagen, så avgörs mycket av hur vi lyckas i vårens riksdagsval.

Vi kommer helt säkert att ha ett övertygande valprogram och vi har den bästa partiordföranden av alla partier. Vi kan vinna!

Vi måste vara oss själva, tala om saker som är viktiga för vårt parti. Om sysselsättning, utbildning, tillräckligt bra social- och hälsovårdstjänsterna och om en rättvis omställning. För de här frågorna är viktiga även för medborgarna.

Vi kan – och måste – bryta högerns myt om den ekonomiska politiken. Vår linje är hållbarare.

Vi måste också vara det mest trovärdiga och mest realistiska partiet i klimatpolitiken. Klimatförändring och förlusten av biodiversitet är vår tids ödesfrågor.

Bästa kamrater,

Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, säger Pippi Långstrump. Det här måste en majoritet alltid tänka på. För mänskliga rättigheter har betydelse endast då de gäller oss alla.

Därför är det bland annat av stor vikt att förnyelsen av sametingslagen framskrider. Translagen likaså. Och papperslösas rätt till samma vård som asylsökande.

Även språkfrågor är existentiella. Den här perioden har nationalspråksstrategin äntligen uppdaterats. Vi socialdemokrater är och ska fortsätta vara garant för de språkliga rättigheterna. Det är en fråga som avgörs av de stora partierna och där är vi det pålitligaste alternativet.

Ärade partifullmäktige,

Ett konkret förslag som inte gäller så många av oss men det är ytterst viktigt för dem som det berör. Vi behöver ett system för sorgledighet. I Finland dör årligen över 400 barn. Vi behöver en jämställd möjlighet till sorgledighet för föräldrar som har förlorat sitt barn, till exempel enligt Danmarks modell.

Det förberedande arbetet bör påbörjas tillsammans med arbetsmarknadsparterna. Detta kunde vara en målsättning i nästa regeringsprogram.

Avslutningsvis, bästa kamrater, vill jag säga att trots att Samlingspartiets försprång i galluparna är betydande, ska vi inte ge upp utan göra allt vi kan tillsammans så att vi får folkets förtroende att vara statsministerparti också nästa period. Det är möjligt. Det är viktigt för människorna, naturen, freden, ekonomin och jämställdheten.

Med Tommy Tabermanns ord: Mirakel ska man inte vänta på, mirakel ska göras! (“Ihmeitä ei pidä odotella, ihmeitä pitää tehdä!”)

Tack!

Johan Kvarnströms tal på partifullmäktige i Villmanstrand 19.11. Talet hölls till vissa delar på finska, vissa på svenska, här endast på svenska.