KALLELSE TILL FSD:S KONGRESS 2021

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 23 och 24 oktober 2021 i Vanda stadshus i Dickursby (Stationsvägen 7, 01300 Vanda). Styrelsen kan vid behov besluta om deltagande på distans.

Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 23 oktober kl. 09.00-09.50. Mötet inleds den 23 oktober klockan 10 och beräknas sluta den 24 oktober senast kl. 16.

Vid ordinarie kongressen behandlas de ärenden som nämns i § 13 i distriktets stadgar.

Rätt att göra framställningar till ordinarie kongress äger, enligt stadgarnas 14 §, till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen. Motionerna bör tillställas distriktsstyrelsen för utlåtande senast den 12 september 2021.