Kallelse till FSD:s kongress 22-23.10

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 22 och 23 oktober 2022 i Åbo. Platsen för kongressen är Statens ämbetshus (Självständighetsplan 2, 20800 Åbo). Styrelsen kan vid behov besluta om deltagande på distans.

Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 22 oktober kl. 09.00-09.50. Mötet inleds den 22 oktober klockan 10 och beräknas sluta den 23 oktober senast kl. 16. 

Vid ordinarie kongressen behandlas de ärenden som nämns i § 13 i distriktets stadgar.

Rätt att göra framställningar till ordinarie kongress äger, enligt stadgarnas 14 §, till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen, personmedlem i distriktet och partistyrelsen. Motionerna bör tillställas distriktsstyrelsen för utlåtande senast söndagen den 11 september 2022. 

FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATERS STYRELSE