Kallelse till fullmäktigemöte

Aktuellt

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE

Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 14 april 2018 kl. 11.45–15.45 på Folkets hus i Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A). Anmälning och lunch kl. 11.00-11.40.

Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i stadgarnas 19 § samt nominering av FSD:s kandidater och diskussion om valmanifestet i ett eventuellt landskapsval 28.10.2018.

Rätt att göra framställningar till fullmäktigemöte äger till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen.

Motionerna bör skriftligen tillställas styrelsen för utlåtande senast 4.3.2018.

 

Styrelsen för FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATER RF

 

Viktor Kock                                              Hildur Boldt

Ordförande                                              Verksamhetsledare