KALLELSE TILL ORDINARIE KONGRESS 24-25.10.2020

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 24 och 25 oktober 2020 i Vanda stadshus i Dickursby (Stationsvägen 7, 01300 Vanda).

Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 24 oktober kl. 09.00-09.50. Mötet inleds den 24 oktober klockan 10 och beräknas sluta den 25 oktober senast kl. 16.

Vid ordinarie kongressen behandlas förutom de ärenden som nämns i § 13 i distriktets stadgar även ändring av distriktets stadgar samt kommunalvalsprogram.

Rätt att göra framställningar till ordinarie kongress äger, enligt stadgarnas 14 §, till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen. Motionerna bör tillställas distriktsstyrelsen för utlåtande senast den 13 september 2020.

FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATER r.f.

Anette Karlsson, ordförande

Hildur Boldt, verksamhetsledare