Karlsson: Ge barnen en nykter jul

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson påminner om barnens rätt till en nykter och trygg jul. Alko öppnar sina dörrar på julafton i år. Därtill får man allt starkare alkoholdrycker i matbutikerna, som håller öppet längre än tidigare. Den nya alkohollagen möjliggör detta.

 

–        Barn är rädda för föräldrar som använder mycket alkohol och dricker i en längre period. Istället för att få en god jul, måste allt för många barn se sina föräldrar berusade.

 

I forskning som gjordes för några år sedan framkommer det att var fjärde tonåring tycker att deras föräldrars alkoholkonsumtion är problematisk. I finländska familjer sker årligen 2,2 miljoner situationer, där föräldrarna är kraftigt berusade inför barn. Alkohol är en del av 6 000 barns liv varje dag. Att alkohol nu är tillgängligare förbättrar inte situationen.

 

–        Jag önskar att polisen och skyddshemmen inte har bråttom denna jul, utan att alla barn skulle ha en god och trygg jul. Vi skall ta hand om varandra och ge barnen en nykter jul.