Kock besviken efter omröstning: ”Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag”

Aktuellt

Medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen röstades under den första behandlingen idag ner av riksdagen med rösterna 96-77, 7 blanka röster. Medborgarinitiativet samlade på en månad 140 000 namn.

Aktiveringsmodellen har liksom befarades endast fungerat som en nedskärning av arbetslöshetsunderstödet, någon effekt på sysselsättningen kan inte påvisas, konstaterar FSD:s ordförande Viktor Kock.

Regeringen fortsätter med understöd av enskilda oppositionspolitiker att bestraffa arbetslösa för arbetslösheten i stället för att satsa på att hjälpa dem tillbaka till arbetslivet.

Det är inte speciellt förvånande att Peter Östman väljer att understöda aktiveringsmodellen. Mer överraskande är att majoriteten av Svenska riksdagsgruppen väljer att rösta blankt i denna viktiga fråga.

Man borde fokusera på att ge arbetslösa individuell handledning och erbjuda dem fortbildning för att fylla arbetsmarknadens behov. Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag.