Kock om medborgarinitiativen som röstades ner: ”Tragiskt med tanke på demokratin”

Aktuellt

Riksdagen röstade idag om två medborgarinitiativ: medborgarinitiativet om avgiftsfri andra stadiets utbildning och medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen. Finlands svenska socialdemokrater FSD beklagar att båda initiativen förkastades i riksdagen.

– Det är tragiskt med tanke på demokratin att medborgarinitiativet om avgiftsfri andra stadiets utbildning förkastades på detta sätt av regeringspartierna. Det är talande att de inte ville ta ställning i sak, utan slog ifrån sig frågan om jämlika utbildningsmöjligheter genom att peka på formfel.

– Andra stadiets d v s gymnasie- och yrkesutbildning är grundläggande utbildning i dagens värld. För socialdemokraterna är det självklart att alla unga ska ha rätt till andra stadiets utbildning utan avgifter för läromedel och material.

Medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen samlade på bara en månad nästan 141 000 namn. Aktiveringsmodellen har liksom befarades endast fungerat som en nedskärning av arbetslöshetsunderstödet, någon effekt på sysselsättningen kan inte påvisas.

– Regeringen fortsätter bestraffa arbetslösa för arbetslösheten i stället för att satsa på att hjälpa dem tillbaka till arbetslivet.

– Man borde fokusera på att ge arbetslösa individuell handledning och erbjuda dem fortbildning för att fylla arbetsmarknadens behov. Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag.

– Även om riksdagen idag röstade ner medborgarinitiativen har finländarna i riksdagsvalet möjlighet att rösta för avgiftsfri andra stadiets utbildning och för slopad aktiveringsmodell.