Kock om ungas anställningsskydd: Regeringen ökar osäkerheten

Aktuellt

Regeringen meddelade i sin budgetmangling att man tänker försämra anställningsskyddet för personer under 30 år och anställda på företag med mindre än 20 anställda. Med anledning av detta har Socialdemokraterna idag, med understöd av De Gröna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna, lämnat in en interpellation. Regeringens förslag anses strida mot arbetsrättens mest grundläggande principer; jämlikhet på arbetsmarknaden och förbudet mot diskriminering.

 

Det har gjorts flera interpellationer under regeringsperioden men frågan är om detta inte är den viktigaste. Regeringens förslag är diskriminerande, ökar ojämställdheten på arbetsmarknaden och försämrar möjligheten för ungdomar att skaffa sig ett hem och bilda familj, konstaterar FSD:s ordförande Viktor Kock.

 

Samtidigt som behovet av rörlighet betonas och man oroar sig över att det föds för få barn i Finland tar man bort den enda säkerhet många ungdomar har. Utan andra säkerheter är en fast anställning många gånger ett krav för att få en bostad.

 

Det mest beklagliga är att mycket tyder på att förslaget grundar sig på vanföreställningar om arbetsmarknadens styvhet i Finland. Vi har varken ett starkt anställningsskydd eller hårda villkor för tidsbundna anställningar. 

 

Behovet av säsongsarbetare lyfts ofta fram som ett argument för att underlätta tidsbundna kontrakt. Det är redan idag en giltig orsak för att tidsbestämma arbetskontrakt.

 

Speciellt inom kvinnodominerade branscher är det vanligt att arbetstagare går åratal med osäkra arbetsförhållanden. Tvärtemot regeringens förslag borde deras situation förbättras.

 

Att SFP och KD inte deltar i interpellationen kunde ses som ett tecken på att de nu köpslår med regeringen. När man ser på deras tidigare uttalanden är det ändå inte orsaken utan förslagen går helt i linje med deras politik. 

 

Förutom regeringen har vi alltså två oppositionspartier som anser att ökad otrygghet på arbetsmarknaden är lösningen på arbetsmarknadens utmaningar. Det går stick i stäv mot välfärdssamhällets viktigaste uppgift, att erbjuda medborgarna trygghet och skapa förtroende.