Medlemsomröstning i Åboland om FSD:s riksdagskandidat

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater FSD ordnar medlemsomröstning om sin riksdagskandidat i Egentliga Finlands valkrets. Erica Helin, 31, och Kyösti Kurvinen, 44, har blivit nominerade för en kandidatur i valkretsen.

FSD utser en kandidat på SDP:s lista i Egentliga Finlands valkrets. Eftersom det finns två som nominerats av föreningarna får FSD-medlemmarna bosatta i Egentliga Finlands valkrets avgöra vem som blir kandidat.

– Det är positivt att vi har medlemmar som är beredda att sätta sig själva på spel i riksdagsvalet, att utmana regeringens politik och att föra fram socialdemokraternas framtidsinvesteringar för ett hållbart samhälle. Nu får medlemmarna i demokratisk ordning välja kandidat, konstaterar FSD:s verksamhetsledare Hildur Boldt.

Kyösti Kurvinen lyfta fram samhällets ansvar för de svagaste.

– Vill man veta hur lyckat ett samhälle är, så ska man se på hur bra samhället tar hand om de svagaste och att man ger alla samma förutsättningar i livet oberoende av vilken bakgrund man kommer ifrån.

För Erica Helin är den största valfrågan social- och hälsovårdsreformen.

– Det här är ett riksdagsval som kommer att präglas av kampen mellan att bevara eller demontera vårt välfärdssamhälle, ett val om jämlikhet eller klass. SDP har lyckats visa på trovärdiga motalternativ till regeringens privatiseringslinje och en reform förankrad i fakta istället för ideologi. Ett annat tema jag vill lyfta till debatt är behovet av en förändring av vårt socialskydd enligt SDP:s förslag, den så kallade Allmäntryggheten. Dagens system måste bli enklare och mer individanpassat.

Medlemsomröstningen kommer att genomföras som poströstning bland FSD:s röstberättigade medlemmar bosatta i Egentliga Finlands. Valmaterialet skickas 19.9 och poströstningen avslutas 2.10.2018. Resultatet kungörs senast 10.10.