Medlemsomröstningen i Egentliga Finland valkrets

Aktuellt

I medlemsomröstningen om riksdagsvalskandidaten i Egentliga Finland fick Erica Helin 50 % och Kyösti Kurvinen 50 % av rösterna. En röst förkastades och en var blank. Valdeltagandet var 55,2 %. FSD:s styrelse fastställde resultatet och bordlade ärendet om kandidatnomineringen i Egentliga Finlands valkrets.