Nils-Johan Englund ny verksamhetsledare

Aktuellt

FSD:s verksamhetsledare Hildur Boldt går i mitten av september vidare mot nya utmaningar inom arbetarrörelsen. FSD:s styrelse utsåg Nils-Johan Englund till tf. verksamhetsledare och därefter till ordinarie verksamhetsledare på sitt möte den 22.9.

– Jag är mycket motiverad inför min nya arbetsuppgift och riktar ett stort tack till FSD:s styrelse för förtroendet. Det är en spännande tidpunkt att ta över några månader inför Finlands första välfärdsområdesval någonsin, och jag är säker på att vi har goda förutsättningar att vinna valet, säger Englund.

Styrelsen beslutade även anställa en organisationssekreterare. Ansökningstid till och med den 10.10.