Presentation av Simon Bergman, kampanjanställd

Aktuellt

Jag heter Simon Bergman. Jag är 36 år och är född i Vasa, uppväxt i Korsholm, har studerat i Åbo och bor nu i Helsingfors. Jag har länge varit socialdemokrat och partimedlem blev jag för fyra år sedan. Jag är formgivare och service designer och kommer fram till kommunalvalet att jobba deltid som kampanjarbetare för FSD, där mitt fokus kommer att ligga på att stöda kampanjarbetet på sociala medier.

Jag hoppas genom mitt arbete kunna stöda kandidaterna och föreningarna till att göra ett framgångsrikt val och på ett mera allmänt plan att kunna ge hela FSD synlighet! Våra socialdemokratiska värderingar behövs i denna värld – också på kommunal nivå!

Kontaktuppgifter: simon.bergman@sdp.fi

Telefon: 044 32 65 635 (må-ons)

Kandidater och valchefer kan också boka tid: https://doodle.com/mm/simonbergman/boka-tid