Qvintus: Ingen undantagslag ska tas i bruk – FSD stöder Tehy och Super

Aktuellt

Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) Dimitri Qvintus vill att vårdpersonalens situation löses med trepartssamarbete i stället för att ta i bruk en undantagslag. 

– Vårdpersonalen har slitit massor de senaste åren till följd av coronapandemin. Hittills har man visat uppskattning åt vårdpersonalen genom att belysa Finlandiahusets vägg och att ge tackkort åt vårdpersonalen. Jag anser att det finns en väldigt central sak som saknas i listan. Vårdpersonalen förtjänar att bli hörda och de har all rätt att kräva bättre löner. Jag tror att lösningen till situationen kräver någon slags trepartlösning, inte undantagslagar. FSD stöder Tehy och Super i deras målsättningar samt önskar att parterna återgår till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt, säger FSD:s ordförande Dimitri Qvintus.

– Löneförhandlingar mellan parter är en sak, men de strukturella problemen på vårdbranschen kräver bredare lösningar och program. I det arbete har politiker en avgörande roll eftersom den offentliga sektorn finansieras med skattepengar.

– Patientsäkerheten ska tryggas och enligt både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har skyddsarbetet gjorts som det ska. Det är väldigt viktigt. Lagen bereds men vi hoppas att den inte godkänns i riksdagen, säger Qvintus, som anser att lagen är fel väg att gå.

Enligt Qvintus är nuvarande situation ingen överraskning.

– Alla vet att det har varit bara en tidsfråga innan vårdpersonalen säger att nu räcker det. Jag förstår det mycket bra.

Pressmeddelande 5.5.2022