Rekrytera nya medlemmar och vinn fina priser!

Aktuellt

SDP:s långsiktiga arbete med att föra fram alternativ till regeringens politik och trovärdiga förslag för en mer hållbar utveckling ger resultat: allt fler litar på socialdemokraterna och vill att vi ska bygga landet framöver. Det betyder också att allt fler kunde tänka sig att bli medlemmar i SDP.

SDP:s färska medlemsenkät visar att en överväldigande majoritet av er är nöjda med SDP:s politik och påverkningsmöjligheterna inom partiet. De flesta medlemmarna är beredda att rekommendera partimedlemskap åt sina bekanta.

Få är de som blivit partimedlemmar utan att någon bett dem komma med. Så be modigt vänner och bekanta komma med i framtidspartiet SDP nu! Föreningen kan förutom att få nya medlemmar även vinna fina priser!

FSD:s medlemsvärvningstävling pågår 15.8-30.11.2018.

Tävlingskategorier

Föreningen som har värvat största antalet nya medlemmar Pris: Valfria produkter från sdpkauppa.fi till värdet av 150 euro

Föreningen som har värvat mest nya medlemmar i förhållande till medlemstalet Pris: Valfria produkter från sdpkauppa.fi till värdet av 75 euro

Enskilda medlemmen som har värvat flest nya medlemmar Pris: SDP:s premium-pins och FSD:s historik (värde 50 euro)

För att tävla om den som rekryterat flest ska du skriva ditt namn på medlemsanmälningsblanketten som du skickar till Finlands svenska socialdemokrater, Storalånggatan 50, 65100 Vasa.

Tips för rekryteringen

Via Föreningsresursen kan ni få tips och idéer för hur man kan gå tillväga för att få med nya!