Relationerna till våra grannländer bör normaliseras

Aktuellt

De senaste åren har varit turbulenta och Finlands relationer till våra grannländer har lidit. EU:s sanktioner mot handeln med Ryssland har drabbat speciellt Finland. Genom historien har relationerna till Ryssland spelat en stor roll i vår utrikes-, handels- och säkerhetspolitik.

Under de senaste månaderna har även Finlands relationer till vårt västra grannland, Sverige, ställts på prov. Med partipolitiska utspel har representanter för Finland försvagat vårt anseende och debatten har tidvis tagit farsartade former.

Nu krävs goda och normaliserade relationer till alla våra grannländer. I Nordiska ministerrådet har man som gemensamt mål att säkra en hållbar utveckling för Arktis med hänsyn till den unika och sårbara miljön. I denna utveckling bör Finland också vara med.