Norden, industrins förändring och tvåspråkighet – Riksdagsledamot Ville Skinnaris politiska inledning

Aktuellt

Riksdagsledamot Ville Skinnari delade golvet med vice lantrådet Camilla Gunell i den politiska inledningen till FSDs 103e kongress i Åbo 22.10.2016. Skinnari är även medlem i Nordiska rådet, och talade om sina erfarenhet av försvarspolitik därifrån.

”Som en nordisk riksdagsledamot tycker jag att det är viktigt att träffas och diskutera med andra nordiska beslutsfattare. Det hjälper oss att förstå vad som sker i Sverige, Norge och Danmark. Och vilken riktning vi vill välja. Det är viktigt att byta information eftersom utmaningarna ofta är gemensamma och EU fungerar inte för tillfället, till exempel flyktingskrisen är ett exempel på detta.”

”Vi kan lära oss mycket av vårt grannland Sverige, bland annat om internationellt kunnande och export samt påverkandet i EU. Sverge kan bland annat utnyttja EU finansieringen mycket bättre än Finland. Men vad beror det på? Varför har vi inte den kunskapen? Sverige är också snart medlem i FN:s säkerhetsråd och därför är det speciellt viktigt att vi jobbar tillsammans. Vi kan vara vägvisare för resten av världen.”

Han påminde även om vikten av tvåspråkigheten: ”Svenska språkets betydelse syns starkt i det nordiska samarbetet. Det är viktigt att vi finländare lär oss fler språk. SDP har konsekvent och långsiktigt jobbat för tvåspråkigheten och det är viktigt att detta arbete fortsätter i framtiden.”

Skinnari framhöll även den förändrade industrin och dess behov i den förändrade, globaliserade världen. ”Inom de närmaste åren kommer bland annat automation och robotisering att starkt märkas i vår vardag. Automatiska kassor och vårdrobotar blir allt vanligare. Den värld jag och många av er har växt upp i finns inte längre. Dagens barn läser från pekplattor och informationflödet är massivt. Därtill kommer maskiner i allt större grad att sköta det fysiska och enformiga jobbet. Vi måste ta itu med frågan om hur vi kan rättvist dela vinsterna som fås genom att produktiviteten ökar.

Jag besökte en bilfabrik i Nystad i samband med riksdagsgruppens sommarmöte. Bilfabriken är världens näst största aktör inom branschen som lyckats klara sig i robotiserad och digitalisering världen. Finlands industri håller alltså inte på att dö ut. Framtidens utmaning kommer att vara problemet att hitta kunniga yrkesmänniskor.”

Han avslutade genom att påminna om kommunalvalsarbetet: ”Välkommen till partikongressen i februari till min hemstad Lahtis. Jag hoppas att efter kongressen ett enigt parti kan gå tillsammans mot kommunalvalet. Tillsammans kan vi igen vara framtidens parti. Första steget tar vi genom att vi vinna det kommande kommunalvalet.”