SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

Aktuellt

Kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens. Den destruktiva kraften av världens 15 000 kärnspetsar räcker till för att göra jorden obeboelig många gånger om. Kärnvapen är inte medel för krigsföring utan för folkmord. Bara en enda kärnsprängning i Europa kan utsträcka sina förstörande effekter över hela kontinenten, även till Finland och finländarna.

Strävan att förbjuda användningen av kärnvapen fick fart på 1960-talet och ledde först till förbud mot kärnvapenprov och sedan år 1968 till icke-spridningsfördraget (NPT), som trädde i kraft två år senare.

Icke-spridningsfördraget har tre pelare: att förhindra spridningen av kärnvapen och att icke-kärnvapenstaterna förbinder sig till att inte skaffa dem samt att alla stater har rätt till fredlig användning av kärnenergi. Den tredje pelaren är att de fem ursprungliga kärnvapenmakterna förband sig till att främja stegvis nedrustning och slutligen ett totalt avskaffande av sina kärnvapenarsenaler.

Efter att fördraget trätt i kraft har en del länder avskaffat sina kärnvapenprogram, men Indien, Israel och Pakistan, som stod utanför avtalet, har istället utvecklat kärnvapen.  Det har även Nordkorea, som dragit sig ur avtalet, gjort.

Stormaktsledarna har tidvis lyft fram visionen om en värld utan kärnvapen. Trots detta har länder, som förbundit sig till icke-spridningsfördraget förgäves väntat på att kärnvapenstaterna på allvar skulle börja uppfylla sin skyldighet att nedrusta. Att kärnvapenstaterna förlitar sig på sina kärnvapen, lockar andra länder att tro att de kan skydda sin egen position och makt genom att skaffa kärnvapen.

För två år sedan påbörjade mer än 120 länder i FN en förhandlingsprocess, som har lett till att fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapen godkänts och att det öppnats för underteckning. De alliansfria EU-länderna Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i förhandlingarna från början.

SDP beklagar, att Finland inte var bland de här staterna. SDP anser att Finland borde godkänna fördraget om förbud mot kärnvapen och underteckna det. Finland och Sverige borde ha koordinerat sitt agerande redan från början, då en gemensam agenda skulle ha gett oss större vikt i förhandlingarna, och stött strävan till att korrigera svagheterna i fördraget.

Nedrustningen förutsätter självklart medverkan av alla kärnvapenstater, men det nya fördraget för sin del upprätthåller och ökar trycket på dem. Fördraget om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att ta del i processen som siktar på ett fullständigt kärnvapenförbud, tydliggör man, att Finland inte bygger sin säkerhet på någon stats kärnvapen.

 

Uttalande från SDP:s partistyrelse 12.10.2017