SDP vädjar till regeringen

Aktuellt

SDP vädjar till regeringen att den skulle ta bort sitt förslag om försämringar av de finländska arbetsvillkoren och nedskärningarna i lönerna. SDP uppmanar regeringen att försöka få till stånd en överenskommelse om gemensamt samhällsansvar och vid sidan om det ett arbetsmarknadsavtal. Socialdemokraterna anser att i stället för påtvingande och ensidiga diktat behövs gemensamma överenskommelser, reflektion och tålamod. Det finns tid för detta förhandlingsarbete till nästa höst.

SDP anser att regeringens förslag innehåller många orättvisor som ökar löneskillnaderna och för Finland långt tillbaka i historien när det gäller tillvägagångssätt på arbetsmarknaden. Partiet har svårt att se hur kortare semestrar och minskade semesterersättningar inom offentliga sektorn förbättrar exporten och företagens konkurrenskraft. Med regeringens bud på svarta tisdagen och ensidiga åtgärder blir det inget av det utlovade konkurrenskraftslyftet och arbetsmarknaden försätts i kaos.