Socialdemokraterna i Nordiska rådet söker en partigruppssekreterare

Aktuellt

Socialdemokraterna i Nordiska rådet söker en engagerad socialdemokrat med goda kunskaper om Norden och nordisk politik, goda organisatoriska färdigheter, erfarenhet från politiskt arbete och ekonomiuppföljning samt relevant högskoleutbildning. Goda kunskaper om fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är en förutsättning.

 

Partigruppssekreteraren leder gruppens politiska arbete, fungerar som rådgivare och kontaktperson för gruppens medlemmar samt har ansvar för gruppens administration och kommunikation.

 

Gruppsekreteraren förbereder gruppens aktiviteter och möten, koordinerar och följer upp gruppens politiska arbete, fungerar som koordinator och rådgivare för gruppens medarbetare, följer utvecklingen inom politiska sak- och intresseområden inför Nordiska rådets möten och organiserar gruppens externa kommunikation.

 

Arbetet utförs självständigt efter gruppledarens riktlinjer, resor ingår i tjänsten. Arbetsspråket är ett av de skandinaviska språken, andra språkkunskaper är en fördel. Arbetsplatsen är i Folketinget i Köpenhamn där Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets kontor ligger.

 

Lön efter avtal

Ansökan skickas till gruppens ledare Martin Kolberg, martin.kolberg@stortinget.no senast den 1 februari 2019. Frågor besvaras också av Martin Kollberg på telefon  +47 907 75 258.

 

Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet består av socialdemokratiska parlamentariker från de nordiska länderna och de självstyrande områdena.