Storbjörk: Alla familjer är vinnare i familjeledighetsreformen

Aktuellt

Idag presenterades regeringens familjeledighetsreform. Reformen innebär att antalet inkomstrelaterade stödmånader ökar från nuvarande ca 11,5 månader till ca 14 månader. Båda föräldrarna kommer härefter ha rätt till 164 dagar av föräldradagpenning. Av den egna kvoten kan högst 69 dagar överföras till en annan förälder.

 

– Alla familjer är vinnare i denna reform. Närvarande föräldrar ger trygghet och närhet åt våra barn. Det att fler pappor skulle ta ut familjeledighet, speciellt de som inte gör det alls i detta skede är viktigt för papporna själva och för barnen. Reformen stärker således också jämställdheten genom att ge både föräldrarna bättre möjligheter till familjeledighet och att återvända till arbetslivet, säger Jacob Storbjörk, 1:a vice ordförande i Finlands Svenska Socialdemokrater.

 

Dessutom får en gravid förälder en egen dagpenningsperiod på cirka en månad innan föräldradagpenningen börjar. Förmånerna utformas också så att de lämpar sig lika för alla familjeformer och att ensamförsörjaren får tillgång till båda föräldrarnas dagpenningskvot. Reformen beaktar också amningsrekommendationer.