Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

Aktuellt

 

Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. Under år 2020 prioriteras särskilt åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering. Över 2,5 euro kommer troligtvis att fördelas till Österbotten.

-Det är mycket bra att regeringen målmedvetet stärker exempelvis primärvården. Även det förebyggande arbetet är mycket viktigt och något den här socialdemokratisk ledda regering insett vikten av. Vi i Österbotten behöver ta vara på möjligheten att stärka vården och omsorgen genom att söka dessa projektmedel, säger Jacob Storbjörk, 1:a vice ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater.

Enligt Storbjörk borde följande steg vara att se över avgifterna inom primärvården och till exempel göra besöken hos en sjukskötare avgiftsfria. Under förra regeringsperiod, då nuvarande oppositionspartier Samlingspartiet och Sannfinländarna satt i regeringen höjde man bland annat kundavgifterna inom social- och hälsovården. Beslutet har drabbat många låginkomsttagare, pensionärer och arbetslösa hårt.

-Om vi sänker avgiften så blir tröskeln också lägre att uppsöka vård och på så sätt kan rätt sorts insatser göras redan i ett tidigt skede och rätt skede, säger Jacob Storbjörk.