Tomi Kontkanen kandidat i EU-valet

Aktuellt

SDP har utsett finlandssvenska Tomi Kontkanen till kandidat i Europaparlamentsvalet. Kontkanen (28) är socialpolitisk forskare med stort engagemang för social rättvisa och demokrati i Europa.

 

– Europa måste utvecklas mot större rättvisa och ett samhälle som står på de svagas sida. De växande klyftorna – med rika som blir allt rikare och fattiga som blir allt fattigare – måste stoppas. Samhället måste fungera för de många och inte enbart för de få, säger Kontkanen.

 

Hoten mot demokratin i Europa från auktoritära krafter oroar Kontkanen, som skrivit sin magisteravhandling om Rysslands politiska utveckling ur demokratiperspektiv.

 

– Den Europeiska unionen måste kraftfullt försvara demokratin. Unionen måste målmedvetet fortsätta sitt arbete för frihet och mänskliga rättigheter. Dessutom måste EU visa ledarskap med ett ambitiöst klimatprogram för att stoppa den globala uppvärmningen. Sannolikheten att vi klarar av att bekämpa klimatkrisen minskar om den sociala stabiliteten rubbas genom ökade ojämlikheter och försämrad demokrati.

 

Kontkanen är hemma från Hangö, har studerat statskunskap vid akademin i Åbo samt EU-politik vid universitetet i Leuven (Belgien). Idag är han bosatt i Helsingfors och jobbar som forskare på Stiftelsen för rehabilitering.

 

I EU-valet väljer vi representanter till Europaparlamentet och beslutar vi om i vilken riktning EU ska utvecklas. Förhandsröstning i hemlandet 15-21.5 och valdag 26.5.2019.