Trygga det svenskspråkiga skolhemmet

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande Anette Karlsson och Ålands lagtingsledamot Göte Winé är upprörda över planerna att köra ner Lagmansgården, det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland.

Det är inte ändamålsenligt att besluta stänga Lagmansgården utan klara besked om hur den svenskspråkiga skolhemsverksamheten ska ordnas i framtiden, anser Karlsson och Winé.

Pengarna för det svenskspråkiga skolhemmet finns, om regeringen bara skulle ha vilja, konstaterar Anette Karlsson. I längden blir det dyrt att inte ge unga det stöd och den utbildning de behöver.

Det är viktigt att ett skolhem för svenskspråkiga finns i en svenskspråkig miljö för att eleverna skall känna sej trygga och bekväma i den kringservice som är nödvändig. Lagmansgården har den kunskap och erfarenhet som behövs och läggs den ner som det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland har de åländska ungdomarna inget alternativ i Finland, påminner Göte Winé.

Till Lagmansgården kommer ungdomar från hela Svenskfinland, därtill tar man också emot finskspråkiga ungdomar. Skolhemmet samarbetar med myndigheterna och familjerna. Målsättningen är att unga kan känna sig trygga, få stöd och fostran samt att få den grundläggande utbildningen avklarad.