Tuula Haatainen deltar på FSD:s kongress

Aktuellt

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s kongress. Debatten inleds kl.11:00 på lördag 28.10.

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen deltar på FSD:s kongress i Vasa.

Till kongressen har inkommit 19 st motioner.

Förutom motionerna blir det en hel del personval, både FSD:s styrelse och FSD:s distriktsfullmäktige ska väljas för åren 2018-2019. FSD:s nuvarande ordförande Viktor Kock har signalerat att han är beredd att fortsätta.

Hur borde social- och hälsovården styras för att ge bästa kvalitet? Vad innebär regeringens vårdreform och vad ska vi lära oss av vårdvalet i Sverige?

Välkommen att diskutera detta på seminariet Bättre vård? 29.10 kl. 9-11 med den norska ekonomen Jan-Erik Støstad, svenska riksdagsledamoten Pyry Niemi och teamledare på Kommunförbundet Sandra Bergqvist.

Här finns handlingar till kongressen och programmet finns nedan.

PROGRAM
för Finlands Svenska Socialdemokraters
104:e ordinarie ­kongress 28-29.10.2017

Lördagen den 28 oktober

09.00-09.45 Anmälan och fullmaktsgranskning

10.00 Kongressen öppnas

– välkomstmusik

– ordförande Viktor Kock

– kallande av hedersmedlemmar

– behandlas §§ 1 – 6

10.30 Hälsningsanföranden

11.00  Remissdebatten om det allmänpolitiska läget inleds av SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen

13.00 Lunch

13.45 Uttalande från kongressen

14.00 Remissdebatt om framställningar till kongressen

15.30 Behandlas §§ 9, 16 och 19

16.00 Nomineringen av kandidater till valet av styrelsens ordförande och vice ordförande, styrelsemedlemmar,     fullmäktigeordförande och fullmäktigemedlemmar avslutas.

16.30 Utskottsarbete

19.00 Kongressmiddag

 

Söndagen den 29 oktober

09.00 Seminarium: Bättre social- och hälsovård med Jan-Erik Støstad, Pyry Niemi och Sandra Bergqvist.

11.00  Motionerna behandlas

12.15  Budget och verksamhetsplan för år 2018 behandlas

12.30 LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder

13.15  Uttalande från kongressen

13.25 Utdelning av Lennart Svensson-stipendiet

13.30 Val av styrelseordförande för 2018-2019

Val av styrelsens vice ordförande för åren 2018-2019

Val av styrelse för mandatperioden 2018-2019

Val av ordförande för fullmäktige för åren 2018-2019

Val av fullmäktigemedlemmar och suppleanter för åren 2018-2019

Ca 15.30 Kongressen avslutas