Uttalande från FSD:s styrelse: Finlands socialdemokratiska parti måste säga NEJ till regeringens proposition 53/2024.

Aktuellt,FSD-bloggen

Finland med socialdemokraterna i spetsen har varit känt som ett land som försvarar de mänskliga rättigheterna. Vår styrka har i alla tider varit att värna om rättsstaten samtidigt som man tar i beaktande de politiska realiteterna. Det är det som gjort Finland till Finland. Vi kan inte byta riktning nu.

Regeringens proposition 53/2024, den så kallade avvisningslagen, är totalt i strid med rättsstaten, EU-rätten och mänskliga rättigheter. Den bygger på skrämselpropaganda och en nedvärderande människosyn. Vårt gränsbevakningsväsende har även tidigare klarat av att följa de internationella avtal man har undertecknat trots avvikande mängder asylsökande.

Att respektera rättsstaten, mänskliga rättigheter och internationella avtal är en grundläggande förutsättning för vår säkerhet. Att bortse från detta på det sätt som regeringen föreslår skulle vara direkt farligt för oss och för världen. 

Finlands socialdemokratiska parti måste säga NEJ till regeringens proposition 53/2024.