Viktor Kock bestört över beslutet att bestraffa arbetslösa med nedskärning av arbetslöshetsunderstödet

Aktuellt

Riksdagen röstade idag (19.12.2017) om regeringens förslag om regeringens s.k. aktiveringsmodell som skär arbetslöshetsunderstödet med nästan 5 procent ifall arbetslösa arbetssökande inte lyckas arbeta eller delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet minst en vecka under en period på tre månader.

– Jag är bestört, säger Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock efter den avgörande omröstningen i riksdagen. Vi har nu i Finland en modell där arbetslöshetsunderstödet dras in på grund av att man är arbetslös.

Oppositionspartierna med SDP i spetsen röstade mot regeringens förslag.

Kock beklagar att Centern, Samlingspartiet och de Blå genom att godkänna lagförslaget än en gång skuldbelägger de arbetslösa.

– Det är inte en aktiveringsmodell utan en straffmodell, konstaterar Viktor Kock.

Arbetslösa bestraffas för något de inte själva kan påverka. I t.ex. Österbotten fanns det enligt arbetsministeriets statistik i slutet av oktober 8380 arbetslösa arbetssökanden, men bara 1096 lediga jobb. TE-byrån har inte heller någon skyldighet att ordna sysselsättningsfrämjande verksamhet och ifall man studerar mister man också arbetslöshetsunderstödet.

-Arbetsmarknadsparterna är ännu mitt uppe i förhandlingar om kollektivavtal i många branscher. Under hösten har de avtal som gjorts visat ansvarsfullhet från båda parter. Nu går regeringen ändå in och ändrar på arbetslöshetsskyddet utan trepartsförhandlingar. Den nya ”aktivitetsmodellen” strider mot kiky-avtalet och industrifacket har redan beslutat att vidta åtgärder och förbereda politiska manifestationer mot modellen. Det är ofattbart att regeringen Sipilä fortsätter att äventyra freden på arbetsmarknaden på detta sätt.

Det finns sju gånger fler arbetslösa arbetssökanden än lediga jobb.