Viktor Kock omvald till FSD:s ordförande

Aktuellt

Viktor Kock omvaldes enhälligt till Finlands svenska socialdemokraters ordförande på distriktets 104:e kongress i Vasa. Till vice ordförande valdes Anette Karlsson och till distriktsfullmäktiges ordförande Folke Sundman.

FSD:s styrelse 2018-2019:

Viktor Kock, Pedersöre, ordförande

Anette Karlsson, Borgå, vice ordförande

Mikael Gerkman, Kyrkslätt

Kjell Grönqvist, Sibbo

Sirkka-Leena Holmberg, Raseborg

Tomi Kontkanen, Åbo

Topi Lappalainen, Helsingfors

Jonna Lindqvist, Vasa

Karita Pihlström, Raseborg

Jacob Storbjörk, Jakobstad

Lilian Strömberg, Esbo

Suppleanter:

  1. Peter Sjökvist, Närpes
  2. Erica Helin, Pargas
  3. Tom Rehn, Raseborg