Viktor Kock öppnade FSD:s kongress

Aktuellt

Kongressdelegater, bästa kamrater

Ett intensivt år närmar sig sitt slut. För FSD börjar årets höjdpunkt ändå här och nu då vi samlas till FSD:s 106:e kongress i ett av den finlandssvenska socialdemokratins starkaste fästen. Samtidigt firar vi 120 år av demokratisk socialism i Finland, det gör vi med stolthet och glädje.

För vad är alternativen? Kapitalisterna hävdar att marknaden kan reglera sig själv medan hårdnackade kommunister hävdar att staten kan uppfostra medborgarna till en homogen massa. Erfarenheter visar att båda har fel. Deras utopier leder till en koncentration av såväl makt som tillgångar. Det okränkbara människovärdet glöms bort och det får förödande konsekvenser.

Även om vi inte kan hävda att Socialdemokratin ensam har byggt upp välfärdssamhället i Finland vågar jag påstå att det inte hade funnits i denna form utan oss.

Kamrater,

Året har som sagt varit intensivt med både riksdagsval och EU-val. För FSD:s del blev riksdagsvalet extra utmanande när en av de största i FSD:s historia, Maarit Feldt-Ranta, på grund av sjukdom tvingades stiga av mitt i valrörelsen. Det går inte att överskatta betydelsen av det jobb Maarit gjort för FSD under de senaste 20 åren, våra tankar är hos dig Maarit.

Man brukar säga att kriser tar fram det bästa eller det sämsta hos folk. Våra kamrater här i Västra Nyland visade att de tar fram det bästa. Gemensamt lyfte de fram Johan Kvarnström som lyckades ta sig hela vägen in i riksdagen på sitt första försök. Ni kan alla vara stolta över insatsen som gjorde detta möjligt, tack!

Jag vill också passa på att tacka Rebecca, Anette, Kyösti, Thomas och Tomi samt deras valarbetare för deras insatser i valen.

 

Bästa kamrater,

I riksdagsvalet röstade finländarna för förändring. Medborgarnas budskap var klart och tydligt; det är dags att bygga ett rättvisare, mänskligare och jämlikare samhälle. Antti Rinnes regering visar i sin budget för nästa år att man har lyssnat på medborgarna.

Nödvändiga reformer utgår inte längre från marknadskrafternas villkor utan från medborgarnas bästa. Privatiseringsivern inom vården hos den förra regeringen byts ut mot en vårdgaranti på sju dagar och lagstadgad personaldimensionering på äldreboenden. De orättvisa nedskärningarna i ”aktiveringsmodellen” slopas och de lägsta pensionerna höjs. Utbildningen ses som en framtidsinvestering, inte enbart en kostnadspost.

Kamrater,

Trots att vi har det relativt bra här i Finland och regeringsprogrammet är ett steg framåt är samhället långt ifrån färdigbyggt. Vi måste hela tiden utveckla oss utan att för den skull ge avkall på våra grundprinciper om det okränkbara människovärdet.

Som statsministerparti måste vi våga säga att något är fel på Finlands asylpolitik när välintegrerade asylsökande utvisas från Finland. 22-åriga Taher Ahmady i Nykarleby är ett exempel. Trots fast anställning hotades han utvisas till Afghanistan efter att i september andra gången ha fått avslag på sin asylansökan. Taher skickades aldrig till Afghanistan, han valde att ta sitt liv efter det negativa beskedet.

Som statsministerparti måste vi också våga ta beslut om att hämta hem de 33 finländska barn som sitter fast Al-Hol-lägret i Syrien. Som statsministerparti i EU:s ordförandeland måste vi också våga erkänna att EU har misslyckats kapitalt när närmare 4000 människor drunknar i Medelhavet årligen eftersom det inte finns en laglig väg in till Europa.

Som SDP:s samvete måste FSD våga säga detta högt till moderpartiet.

Kamrater,

Under denna kongress kommer FSD att välja ny ordförande. Jag tänker nämligen hålla mitt vallöfte till mina barn Tindra, Ilone och Ninja samt frun Ann-Sofi. Jag lovade dem mer tid ifall jag inte blir invald i riksdagen. Det betyder ändå inte att jag lämnar rörelsen, jag är fortfarande demokratisk socialist och jag är det med stolthet och glädje.

Jag hoppas att alla får ett trevligt veckoslut och ser fram emot att följa debatten under kongressen.

Härmed förklarar jag FSD:s 106:e kongress öppnad!