Viktor Kock på FSD:s fullmäktige: EU:s flyktingavtal med Turkiet inhumant

Aktuellt

FSD:s ordförande Viktor Kock kritiserade EU:s flyktingavtal i sitt tal på FSD:s fullmäktigemöte 2.4.2016.

Det har talats om flera kriser, framförallt om flyktingkrisen. Någon sådan har vi ändå inte haft i Europa före nu. Efter EU:s avtal med Turkiet är dock situationen en helt annan.

I korthet betyder det att den absoluta merparten av de flyktingar som kommer till Grekland skall sändas tillbaka till Turkiet utan en ordentlig asylprövning. För varje syrier som sänds tillbaka tar Europa emot en syrier från Turkiet som inte försökt ta smuggelvägen in i Europa. Vad andra nationaliteter beträffar finns inga beslut.

I gengäld till detta får Turkiet ekonomiskt understöd, visumlättnader för turkiska medborgare till Schengen införs och förhandlingar om Turkiets medlemskap i EU intensifieras.

Avtalet är inte bara inhumant utan det strider enligt flera internationella organisationer även mot människorätten, bland annat UNHCR har av denna orsak dragit sig bort från flera grekiska öar.

Turkiet har upprepade gånger meddelat att man vill upprätta ”säkra zoner” inne i Syrien dit man vill sända tillbaka syrierna. När man ser på våldsspiralen i Syrien är det osannolikt att detta skall lyckas.

Vår närhistoria har visat att så kallade säkra zoner riskerar att förvandlas till dödsfällor för människor som söker skydd. Srebrenica är ett exempel.

Det skär i mig när jag ser bilder från den grekiska övärlden. I februari besökte jag själv Chios och jobbade som volontär under en vecka. Bland annat delade vi ut mat utanför flyktinglägret Soda. En av de viktigaste uppgifterna under matutdelningen var att se till att ingen tog mat med in i lägret eftersom det oundvikligen leder till sanitära problem och att skadedjur kommer till lägren. Nu ser jag bilder på samma volontärer som sänder in soppa genom gallren till de nyupprättade fängelserna dit flyktingarna låsts in.

Något måste göras för att förhindra människor från att drunkna under sin flykt till Europa. De tilltag som nu har gjorts riskerar endast förvärra situationen. I det europeiska asylsystemet råder en ironi. Samtidigt som det är det generösaste i världen gör man allt för att hindra flyktingar att få tillgång till det.

För att lösa de utmaningar som den tilltagande rörligheten av människor för med sig måste vi införa lagliga vägar in i Europa. Vi måste få EU:s länder att ta gemensamt ansvar genom att bevilja humanitära visum och underlätta familjeåterföreningar.