Viktor Kock: ”Regeringen borde ta sitt förnuft till fånga och återgå till förhandlingar med arbetsmarkandsparterna”

Aktuellt

– Det är beklagligt att regeringen vill fortsätta att ensidigt försämra löntagarnas arbetsvillkor, säger Finlands Svenska Socialdemokraters (FSD) ordförande Viktor Kock.

Regeringen fick tidigare idag riksdagens förtroende med rösterna 101-73 i samband med det planerade förslaget om försämrat uppsägningsskydd.

-Det meddelade som utmynnade i förtroendeomröstning var ännu ett exempel på hur man från regeringens sida utnyttjar den prekära parlamentariska situation man befinner sig i. Man sökte riksdagens förtroende för ett förslag som ännu inte finns, menar Kock.

– Regeringen borde ta sitt förnuft till fånga och återgå till förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna, fortsätter Kock, som samtidigt beklagar att det nuvarande läget uppstått.

– Jag förstår att fackförbunden känner sig besvikna. Kiky-avtalet var ett svårt avtal som trots allt godkändes. När regeringen nu fortsätter med sina försämringar för löntagarna förstår jag den frustration som finns inom fackförbunden.

– Dagens omröstning är ett bevis för vilka partier som anser det vara skäligt att ensidigt försämra anställningsskyddet och löntagarnas ställning. Det främjar absolut inte arbetstagarnas redan sargade förtroende för politiken att vissa oppositionspartier valde att ställa sig bakom regeringen eller lägga ner sina röster.

-Genom att driva genom dylika förslag strax före nästa val stjäl man tid av nästa regering från nödvändiga reformer. Nu hamnar de först att rätta till denna regerings misstag, avslutar Kock.