Viktor Kock: ”Vi är partiet med visioner för framtiden och vi har beredskap att genomföra nödvändiga reformer.”

Aktuellt

Bästa kongressdelegater, kära kamrater!

Det är en stor ära för mig att i rollen som ordförande för Finlands äldsta politiska organisation få önska er välkomna till FSD:s 105:e kongress. Speciellt vill jag önska Socialdemokraternas ordförande, Finlands nästa statsminister, Antti Rinne, välkommen till vår kongress….

Antti får ändå ursäkta, det finns en person i salen som är ännu viktigare för kongressen och alla FSD:are. Hjärtligt välkommen till din 55:e kongress Lennart Svensson.

I vanlig ordning har det inkommit många viktiga motioner till årets kongress. De berör allt från behovet av investeringar i forskning och utbildning till ett klart avståndstagande till högerpopulistiska partier och visar att vi har en aktiv medlemskår. Gemensamt för alla motionerna är att de sätter medborgarnas vardag och det okränkbara människovärdet i fokus – inte kapitalet (även om en av dem vill utnyttja kapitalet för att tjäna detta syfte). De följer alltså den demokratiska socialismens principer och är därför lätta att föra vidare till partiledningen. Jag ser fram emot en livlig diskussion om motionerna samt i den allmänpolitiska debatten.

Förberedelserna inför vårens riksdagsval är redan i full gång men helgens kongress kan ändå ses som startskottet för FSD:s kampanj då vi fastställer de första kandidaturerna. Jag vet att vi har motiverade kandidater som är beredda att kämpa för att SDP efter vårens val står som klart största parti och därmed även regeringsbildare. Att bli statsministerparti är ändå inget självändamål, det är vad vi gör i den positionen som är viktigt.

Regeringen Sipilä anklagas ofta för att ha misslyckats. Även om jag inte är överens med den politik som regeringen för kan jag inte riktigt hålla med. De har lyckats väldigt bra med att driva sin högerideologiska övertro på marknadskrafternas och kapitalets förmåga till självreglering. De har bland annat avreglerat taximarknaden, drivit på en omfattande privatisering av hälsovården, riktat skattelättnader till höginkomsttagare och gjort stora nedskärningar i utbildningen med motiveringen att utbildningsproducenterna skall ordna finansiering genom försäljning och donationer av privata aktörer.

Samtidigt har man beskyllt arbetslösa för arbetslösheten, sjuka för deras sjukdomar, åldringar för ålderdomen och ungdomar för att de utbildar sig eller skaffar familj. Det här har man gjort genom att rikta nedskärningarna till dessa grupper. Man har även lyckats förstöra det viktiga förtroendet på arbetsmarknaden genom att frångå principen om att arbetsmarknadsparterna involveras i lagstiftning som gäller arbetsmarknaden och genom att bryta sina löften till arbetstagarorganisationerna.

Regeringen har alltså lyckats föra en högerideologisk politik, luddigt motiverat med större frihet åt medborgarna.

Som en reaktion mot detta har ett gäng ungdomar tagit initiativ till att bilda en folkrörelse kallad det fria riket.

”Vi vill inte skapa konflikter, hinder överkommer man genom att bygga broar. Vi kommer ändå inte längre att låta oss underkastas.

Vi vill ha frihet från diktat, tvångslagar och tomma löften. Vi vill ha ett Finland där alla kan leva på sin lön, vara stolta över sitt arbete, vara fria från rädslor, osäkerhet och utpressning och där arbetslöshet inte bestraffas.”

Nästa regering har många utmaningar, den främsta är att återvinna medborgarnas förtroende. Här vill jag hävda att vårt parti går i bräschen genom att tydligt signalera vad vi vill genomföra i kommande regering. Vi har bland annat modeller för hur socialskyddet kan förenklas och för en reform av familjeledigheterna. Det nya inkomstregistret möjliggör ett socialskydd som anpassas i realtid beroende på hur inkomsterna ser ut. Det här underlättar situationen för personer med oregelbundna inkomster. Reformen av familjeledigheterna ger båda föräldrarna möjlighet att skapa band med sina barn i en tidig ålder och flexibiliteten i modellen gör att den kan underlätta familjernas vardag fram tills barnen är 10 år. Den är också ett steg mot ett jämställdare samhälle. En förlängning av läroplikten, avgiftsfri småbarnspedagogik och satsningar i forskning ingår också i SDP:s målsättningar. En speciellt viktig fråga för oss österbottningar är VCS där det finns en stor enighet inom partiet att det enda sättet att trygga de språkliga rättigheterna är att ge VCS status som fulljour-sjukhus.

Vårt budskap är tydlig, vi vill utveckla såväl välfärds- som avtalssamhället, inte avveckla dem. Vi är partiet med visioner för framtiden och vi har beredskap att genomföra nödvändiga reformer.

Tillsammans kan vi se till att SDP blir största parti i vårens riksdagsval. Jag vill därför fråga er, är ni redo?

Härmed förklarar jag Finlands svenska socialdemokraters 105:e kongress öppnad!

Talet är FSD:s ordförande Viktor Kocks öppningstal på kongressen i Borgå 3.11.2018