Viktor Kock: Vi gör allt i vår makt för att behålla fulljouren i Vasa

Aktuellt

Manifestationen som ordnas för att Vasa Centralsjukhus skall få behålla fulljouren väntas locka flera tusen deltagare. Kim Berg (SDP) har fungerat som initiativtagare, men alla politiska partier har engagerat sig i arbetet med att genomföra manifestationen.

Det är glädjande att representanter från alla partier nu jobbar åt samma håll. Vi måste säga ifrån ordentligt, annars blir Österbotten totalt överkört i reformivern, säger FSD:s ordförande Viktor Kock i ett pressmeddelande.

Språkfrågan är självklart viktig och jag tvivlar starkt på att reformförslaget klarar en granskning i grundlagsutskottet, framförallt med tanke på de senaste uppgifterna om att Seinäjoki inte nödvändigtvis kommer att klassas som tvåspråkigt.

Det är ändå inte bara språket som talar för Vasa, enligt en undersökning som Sitra gjort borde Vasa absolut vara ett av sjukhusen med fulljour i modellen med 12 fulljoursjukhus. Enligt Österbottens förbunds kartläggning kommer 87,4 procent av Österbottens befolkning att bo utanför de gränser som regeringen själva hänvisar till som garanti för patientsäkerheten, om reformen genomförs i nuvarande form.

Det är ändå viktigt att betona att manifestationen inte strävar till att ta bort något av någon, utan vill ha en modell med 12+1 fulljoursjukhus.

Förhoppningsvis uppfylls förväntningarna på lördagens manifestation om ett stort deltagarantal. FSD kommer att vara välrepresenterat och inleder dagen med att tillverka skyltar vid kansliet i Vasa. I bakgrunden gör vi också allt i vår makt för att behålla fulljouren i Vasa.