hildurboldt

Nils-Johan Englund ny verksamhetsledare

FSD:s verksamhetsledare Hildur Boldt går i mitten av september vidare mot nya utmaningar inom arbetarrörelsen. FSD:s styrelse utsåg Nils-Johan Englund till tf. verksamhetsledare och därefter till ordinarie verksamhetsledare på sitt möte den 22.9. – Jag är mycket motiverad inför min…
Läs mer

Johan Kvarnström vald till Folktingets ledning

Folktingets extra session valde riksdagsledamot Johan Kvarnström till andra vice ordförande för Folktingets styrelse. Kvarnström får sällskap i styrelsen av Anna Caldén (Nykarleby). Deras personliga ersättare är Nils-Johan Englund (Vasa) och Carita Henriksson (Pargas). FSD önskar hela Folktingets nya styrelse…
Läs mer

Johan Kvarnströms gruppanförande på Folktingets extra session

Riksdagsledamot Johan Kvarnström höll socialdemokraternas gruppanförande på Folktingets extra session den 24 augusti 2021. (Det talade ordet gäller) Tack bästa talman, ärade folktingsledamöter, kära vänner, Den socialdemokratiska gruppen önskar för det första er alla grattis till ert inval till betydelsefulla…
Läs mer

Johan Kvarnström gläds för tilläggsbudgetens brobyggen i Åboland

Idag presenterade regeringen Marin en tredje tilläggsbudget. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) understryker vikten av att de åboländska broprojekten Rävsundsbron och Hessundsbron är prioriterade.
Läs mer

KALLELSE TILL FSD:S KONGRESS 2021

FSD:s kongress sammanträder 23-24.10.2021 i Vanda.
Läs mer

Johan Kvarnström på Första maj: ”I återhämtningen måste vi skapa långsiktig hållbar tillväxt”

Bästa vänner, hyvät ystävät Hoppas allt är bra med er. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin. Jag vill nu skicka ut några tankar jag skrivit ned till er. Om pandemin och om återhämtningen, tankar om lite oro och mycket hopp. Det…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session

FSD:s ordförande Anette Karlsson höll socialdemokraternas gruppanförande på folktingets session 23.4.2021. Ärade talman, bästa Folktingsledamöter, vänner Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har varit tungt och ensamt. Många av oss…
Läs mer

FSD: Fortsatt översättning av God medicinsk praxis måste tryggas

Finlands svenska socialdemokrater har kontaktat regeringen för att trygga fortsatt finansiering för översättning av God medicinsk praxis till svenska.
Läs mer

Kallelse till FSD:s fullmäktigemöte 24.4.2021

Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 24 april 2021 kl. 10.00 på SDP:s partikansli på Broholmsgatan 18-20C i Helsingfors. Deltagande på distans via Teams rekommenderas. Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i FSD:s stadgars…
Läs mer

Handbok om läkemedelsbehandling översatt till svenska efter påtryckningar från FSD

Finlands svenska socialdemokrater gläds över att handboken Säker läkemedelsbehandling (Turvallinen lääkehoito) har översatts till svenska av social- och hälsovårdsministeriet. Finlands Svenska Socialdemokrater kontaktade i januari 2019 ministeriet med krav på att handboken översätts till svenska. FSD efterlyste även tillräckliga resurser…
Läs mer