hildurboldt

FSD:s fullmäktige uppskjutet

FSD:s styrelse har beslutat att skjuta upp fullmäktigemötet 2020 för att hindra spridning av coronaviruset. Fullmäktigemötet var sammankallat till den artonde april. Styrelsen meddelar när mötet ordnas så fort det är möjligt. FSD flyttar sin verksamhet (möten, utbildnignar) i den…
Läs mer

FSD stöder Raseborgssjukhus: ”Sakargumenten talar för fortsatt samjour, inte förhastade beslut”

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder västnylänningarna i kampen för Raseborgs sjukhus och vädjar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att inte göra förhastade beslut om att lägga ner samjouren. – HUS egen utredningsgrupp var enhälligt om att det bästa alternativet…
Läs mer

Minister Ville Skinnari inleder på FSD:s fullmäktigemöte

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s fullmäktigemöte den 18 april 2020. Fullmäktigemötet ska fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2019, fastställa partikongressdelegaterna och behandla FSD:s mål och plan för kommunalvalet 2021. Efter mötet ordnas miniseminarium om…
Läs mer

Nominerade partikongressdelegater

SDP:s partikongress går av stapel 12-14.6.2020 i Tammerfors. FSD har 18 partikongressdelegater, som väljs från tre valområden. FSD:s partiavdelningar har förhandlat om fördelningen av partikongressdelegaterna i respektive valområde och nominerat följande ordinarie delegater och ersättare. Partikongressdelegaterna fastställs på FSD:s fullmäktigemöte…
Läs mer

Kjell Grönqvist: Klimatförändringen och trafiken

Trafikens utsläpp är cirka 1/5 del av hela utsläppen i Finland, om vi skall halvera det till 2030 så måste vi göra sådana åtgärder att vi kan uppfylla det krav. Det betyder att vi måste går över att använda biobränslen,…
Läs mer

Storbjörk: Alla familjer är vinnare i familjeledighetsreformen

Idag presenterades regeringens familjeledighetsreform. Reformen innebär att antalet inkomstrelaterade stödmånader ökar från nuvarande ca 11,5 månader till ca 14 månader. Båda föräldrarna kommer härefter ha rätt till 164 dagar av föräldradagpenning. Av den egna kvoten kan högst 69 dagar överföras…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.   – Personaldimensioneringen…
Läs mer

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

  Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Social- och hälsovårdsreformen framskrider

  Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson glädjs över att social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt…
Läs mer

FSD:s Anette Karlsson om Pisa-resultaten: ”Vi måste minska klyftorna”

Finland är ett utbildningsland, men de ökade skillnaderna i inlärningsresultat oroar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson. Den nyaste Pisa-resultaten visar att betydelsen av familjens socioekonomiska ställning för inlärningsresultaten har ökat märkbar och skillnaderna i kunskap mellan flickor och pojkar är…
Läs mer