hildurboldt

Socialdemokraterna i Nyland: Fem självstyrande områden för social- och hälsovården i Nyland

”Det bor 1,7 miljoner människor i Nyland och det är i en klass för sig jämfört med de andra planerade självstyrande områdena. Därför är det befogat att skapa en särlösning för Nyland som tryggar närdemokratin och möjligheterna att påverka servicen…
Läs mer

Viktor Kock: Hållbar utveckling präglar regeringsprogrammet

FSD:s ordförande Viktor Kock kommenterar regeringsprogrammet som offentliggjordes idag. -De omfattande regeringsförhandlingarna har resulterat i ett detaljrikt regeringsprogram som präglas av hållbar utveckling. Det känns bra att de fem partierna har förbundit sig till programmet som har ett starkt fokus…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session 2019

Svenska Finlands Folkting samlades till session 3-4 maj 2019 i Mariehamn. Folktingets vice ordförande Jacob Storbjörk framförde socialdemokraternas gruppanförande i den allmänpolitiska debatten.   Bästa talman, bästa folktingsledamöter, vänner,   Den socialdemokratiska gruppen är mycket stolta och glada över att…
Läs mer

EU-valskandidat Tomi Kontkanens första maj tal

Tomi Kontkanen talade vid uppvaktningen vid de rödas grav i Hangö på första maj.   Vi är samlade här idag för att fira första maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag.   Ifall vi tillbakablickar till förra sekelskiftet kan vi konstatera…
Läs mer

FSD om sote: Återgå till parlamentarisk beredning

Då regeringens sote-reform och regeringen fallit ser Finlands svenska socialdemokrater ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av sote-reformen där man lyssnar på sakkunniga. – Regeringen Sipiläs första och största misstag var att frångå den parlamentariska beredningen…
Läs mer

Kock om medborgarinitiativen som röstades ner: ”Tragiskt med tanke på demokratin”

Riksdagen röstade idag om två medborgarinitiativ: medborgarinitiativet om avgiftsfri andra stadiets utbildning och medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen. Finlands svenska socialdemokrater FSD beklagar att båda initiativen förkastades i riksdagen. – Det är tragiskt med tanke på demokratin att medborgarinitiativet om…
Läs mer

Kock besviken efter omröstning: ”Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag”

Medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen röstades under den första behandlingen idag ner av riksdagen med rösterna 96-77, 7 blanka röster. Medborgarinitiativet samlade på en månad 140 000 namn. Aktiveringsmodellen har liksom befarades endast fungerat som en nedskärning av arbetslöshetsunderstödet, någon…
Läs mer

FSD kräver översättning av THL-handbok – ”Fråga om patientsäkerhet”

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver i ett brev till ministern att social- och hälsovårdsministeriet översätter handboken Turvallinen lääkehoito (Säker läkemedelsbehandling) till svenska. FSD efterlyser tillräckliga resurser för översättning av centrala rekommendationer inom social- och hälsovården till svenska. – Det är…
Läs mer

Tomi Kontkanen kandidat i EU-valet

SDP har utsett finlandssvenska Tomi Kontkanen till kandidat i Europaparlamentsvalet. Kontkanen (28) är socialpolitisk forskare med stort engagemang för social rättvisa och demokrati i Europa.
Läs mer

Johan Kvarnström riksdagskandidat i Västnyland

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) ställer upp två kandidater från Raseborg i vårens riksdagsval. Johan Kvarnström och Maarit Feldt-Ranta ser fram emot att föra kampanj tillsammans i Västnyland.
Läs mer