njenglund

JOHAN KVARNSTRÖMS TAL PÅ PARTIFULLMÄKTIGE 19.11.2022 I VILLMANSTRAND

Tack ordförande, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, Politiken är för tillfället fartfylld och dramatisk. Samtidigt är den stora bilden klar: Finlands politiska riktning ändrades kraftigt i förra riksdagsvalet och oavsett kriser har reformer som har varit viktiga för oss har förts…
Läs mer

Kallelse till FSD:s kongress 22-23.10

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 22 och 23 oktober 2022 i Åbo. Platsen för kongressen är Statens ämbetshus (Självständighetsplan 2, 20800 Åbo). Styrelsen kan vid behov besluta om deltagande på distans. Fullmaktsgranskning sker i samband med…
Läs mer

FSD:s ordförande Qvintus vill se en budget som underlättar vardagen

FSD:s ordförande Dimitri Qvintus anser att regeringen i sin statsbudget för nästa år bör ta till krafttag för att motverka ökande kostnader och inflationen.  – Situationen skapar oro i människors vardag. Höga energipriser, ökade priser i matbutikerna samt höga kostander…
Läs mer

SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm besöker Jakobstad

Lördagen den 11.6 besöker SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm Jakobstad. På programmet ingår bland annat ett besök på Billerud-Korsnäs fabrik i Jakobstad samt tal på FSD Österbottens sommarfest. Samma veckoslut samlas även FSD:s styrelse till möte i staden. Kl.13:00 är det…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater: Nej till tvångslag

Finlands Svenska Socialdemokrater stöder Tehy och Super i deras målsättningar. FSD anser att vårdpersonalens situation ska lösas med trepartssamarbete, och önskar att parterna återgår till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt. Vårdpersonalen förtjänar förbättrade arbetsvillkor och löner. Det är viktigt både…
Läs mer

Qvintus: Ingen undantagslag ska tas i bruk – FSD stöder Tehy och Super

Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) Dimitri Qvintus vill att vårdpersonalens situation löses med trepartssamarbete i stället för att ta i bruk en undantagslag.  – Vårdpersonalen har slitit massor de senaste åren till följd av coronapandemin. Hittills har man visat…
Läs mer

FSD:s styrelse nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

FSD:s styrelse har nominerat fler kandidater till det kommande välfärdsområdesvalet. Följande personer nominerades: Ingmar Forne, Egentliga Finland Erica Helin, Egentliga Finland Birgitte Emélius, Östra Nyland Karita Blom, Österbotten Janina Hannus, Österbotten Annika Hautala, Österbotten Viktor Kock, Österbotten Rebecca Åkers, Österbotten…
Läs mer

FSD:s kongress nominerade kandidater

FSD:s kongress 23-24.10 nominerade de första kandidaterna för FSD:s del till välfärdsområdesvalet 2022. – Kandidatrekryteringen har kommit bra igång och det finns ett stort intresse bland våra medlemmar att kandidera i valet, menar FSD:s verksamhetsledare Nils-Johan Englund. Kandidatnomineringen sker i…
Läs mer

Dimitri Qvintus vald till FSD:s ordförande 2022-2023

FSD:s kongress valde Dimitri Qvintus till ordförande för FSD:s styrelse för åren 2022-2023 genom omröstning. Rösterna föll 40 för Qvintus, 8 för Peter Sjökvist. Anna Caldén valdes till 1:a vice ordförande medan Peter Sjökvist valdes till 2:a vice ordförande. –…
Läs mer

FSD: Arbetstiden bör förkortas

I Finland råder en oroväckande arbetskraftspolitisk verklighet. Å ena sidan har vi arbetskraftsbrist inom många branscher, å andra sidan har vi en hel del arbetslösa och arbetsoförmögna som är svåra att sysselsätta men ändå aktivt skall styras mot arbetssökning. Vi…
Läs mer