njenglund

Finlands Svenska Socialdemokrater utsåg kandidater till SDP:s partistyrelse och partifullmäktige

FSD samlades till en extraordinarie kongress tisdagen den 30.5. Agendan för mötet var att utse FSD:s kandidater till partistyrelse och partifullmäktige. Dessa utses på SDP:s partikongress 1-3.9 i Jyväskylä. Före själva mötet presenterade minister Krista Kiuru sig och gav sin…
Läs mer

Gruppanförande av Simon Bergman på Folktingets session 12-13.5.2023

Den gånga regeringsperioden innebar en sällan skådad satsning på landets tvåspråkighet. Regeringen Marin utarbetade en ny, uppdaterad och gedigen nationalspråksstrategi. Målet med strategin är att säkerställa att det i Finland också i fortsättningen finns två levande nationalspråk. För svenskans del är de främsta målen…
Läs mer

Johan Kvarnströms öppningsanförande, Folktingets session 12-13.5.2023

Bästa talman, ärade folktingsledamöter, bästa vänner, Vi är samlade till session i en allvarlig tid som stämmer till eftertanke på många plan. Globalt fortsätter kriser som påverkar hela mänsklighetens framtid. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är fenomen som kan…
Läs mer

SDP är en garanti för jämlikhet och välfärd

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) ser med oro på den högersinnade regeringskoalitionen som nu håller på att bildas. Det är fel metod att balansera ekonomin genom radikala nedskärningar som på sikt riskerar att bli dyra. En konservativ högerregering kan inte garantera…
Läs mer

Malin Vesterback ny kampanjarbetare för FSD

Malin Vesterback, 34, är ny kampanjarbetare för FSD. Hon har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och PR-arbete, men är en nybörjare när det gäller politiken. Erfarenheten från företagandet är alltså mångsidigt och småföretagarens vardag är en naturlig arbetarklassfråga för henne.…
Läs mer

Qvintus: Finland behöver ett omfattande experiment om kortare arbetstid

FSD:s ordförande Dimitri Qvintus kräver ett omfattande experiment om kortare arbetstid. Han understryker att det är ett experiment. Enligt Qvintus ska experimentet avgöras i regeringsförhandlingar och det ska höra till nästa regerings topprojekt.  – Visionen behöver inte vara en fyradagars arbetsvecka, utan…
Läs mer

JOHAN KVARNSTRÖMS TAL PÅ PARTIFULLMÄKTIGE 19.11.2022 I VILLMANSTRAND

Tack ordförande, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, Politiken är för tillfället fartfylld och dramatisk. Samtidigt är den stora bilden klar: Finlands politiska riktning ändrades kraftigt i förra riksdagsvalet och oavsett kriser har reformer som har varit viktiga för oss har förts…
Läs mer

Kallelse till FSD:s kongress 22-23.10

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 22 och 23 oktober 2022 i Åbo. Platsen för kongressen är Statens ämbetshus (Självständighetsplan 2, 20800 Åbo). Styrelsen kan vid behov besluta om deltagande på distans. Fullmaktsgranskning sker i samband med…
Läs mer

FSD:s ordförande Qvintus vill se en budget som underlättar vardagen

FSD:s ordförande Dimitri Qvintus anser att regeringen i sin statsbudget för nästa år bör ta till krafttag för att motverka ökande kostnader och inflationen.  – Situationen skapar oro i människors vardag. Höga energipriser, ökade priser i matbutikerna samt höga kostander…
Läs mer

SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm besöker Jakobstad

Lördagen den 11.6 besöker SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm Jakobstad. På programmet ingår bland annat ett besök på Billerud-Korsnäs fabrik i Jakobstad samt tal på FSD Österbottens sommarfest. Samma veckoslut samlas även FSD:s styrelse till möte i staden. Kl.13:00 är det…
Läs mer