Bottrap

Tervetuloa käyttämään SDP:n yhdistyssivua

Tämä on testiartikkeli
Läs mer

FSD:s styrelse & distriktsfullmäktige 2016-2017

FSD:s styrelse 2016-2017: FSD:s styrelseordförande: Viktor Kock, Pedersöre FSD:s 1:a viceordförande: Anette Karlsson, Borgå FSD:s 2:a viceordförande: Kyösti Kurvinen, Pargas Styrelseledamöter: Jacob Storbjörk, (Jakobstad). Jonna Lindqvist (Vasa), Rune Westerlund (Raseborg), Eva Comét (Raseborg), Michael Moberg (Kyrkslätt), Hildur Boldt (Helsingfors), Anita…
Läs mer

Hantera flyktingkrisen, nu!

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att Finland bör ha ett helhetsgrepp för att hantera flyktingkrisen. Det behövs ett effektivt mottagande och en snabb integrering, höjda biståndsanslag och en medlande utrikespolitik i samarbete med de andra medlemsländerna i Europeiska unionen. Ledarskapet…
Läs mer

Relationerna till våra grannländer bör normaliseras

De senaste åren har varit turbulenta och Finlands relationer till våra grannländer har lidit. EU:s sanktioner mot handeln med Ryssland har drabbat speciellt Finland. Genom historien har relationerna till Ryssland spelat en stor roll i vår utrikes-, handels- och säkerhetspolitik.…
Läs mer

FSD: Rubba inte framtidstron!

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) oroar sig över hur regeringens nedskärningspolitik påverkar de ungas framtidsutsikter. De massiva nedskärningarna inom utbildningen och nedmonteringen av ungdomsgarantin kommer att ha långtgående följder. Utanförskapet breder ut sig och utbildningsnivån försämras. Regeringen motiverar sina massiva nedskärningar…
Läs mer

Maarit Feldt-Rantas tal på FSD:s kongress

Bästa hedersmedlemmar, kongressdelegater, bästa kamrater Det känns så angeläget att vara här idag. Vår 102:a kongress arrangeras i en tid där luftrummet vimlar av stora politiska frågor som kräver vår uppmärksamhet. Finland fick efter valet en borgerlig regering där också…
Läs mer

Kårkulla bör ges produktionsansvar

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning bör garanteras rätt till vård och omsorg på sitt eget språk. Det förutsätter att Kårkulla samkommun får status som samkommun med produktionsansvar för hela Svenskfinland. FSD föreslår att statsrådet gör…
Läs mer

SDP vädjar till regeringen

SDP vädjar till regeringen att den skulle ta bort sitt förslag om försämringar av de finländska arbetsvillkoren och nedskärningarna i lönerna. SDP uppmanar regeringen att försöka få till stånd en överenskommelse om gemensamt samhällsansvar och vid sidan om det ett…
Läs mer