Avdelningarna

13:47

Kontaktuppgifter till föreningarna

Östra Nyland

Borgå svenska socialdemokrater
Ove Blomqvist, ordförande
Östermalmsgatan 22 B 1, 06100 Borgå
0400 806 854
ove.blomqvist@pp.inet.fi

 

Ernestas socialdemokratiska förening
Monika Ek, ordförande
Kungsvägen 193, 05100 Borgå
040 593 4202
ekmoni@luukku.com

 

Lovisa svenska socialdemokratiska förening
Dorita Sjöholm, ordförande
Patunagränd 14, 07920 Lovisa
050 3430038
sjohodo@gmail.com

 

Pernå socialdemokrater
Kalevi Lappalainen, ordförande
Lingongränd 4, 07945 Kuggom
0405239747
kalevi.lappalainen@hotmail.fi

 

Sibbo socialdemokrater
Kjell Grönqvist, ordförande
Graningevägen 5, 04130 Sibbo
0458991999
kjell.gronqvist@saunalahti.fi

 

Helsingforsregionen

Helsingfors svenska arbetarförening

Folke Sundman, ordförande

Sidovindsbågen 3 F 47, 00850 Helsingfors

0405696630

folke.sundman@gmail.com

 

Köklaks svenska arbetarförening

Yngve Lindholm, ordförande

Kristallvägen 3 bst.1, 02780 Esbo

0407471363

yngve.lindholm@kolumbus.fi

 

Socialdemokratiskt forum

Topi Lappalainen, ordförande

Borgågatan 3 D 152, 00510 Helsingfors

044 9791778

topilappalainen@yahoo.com

 

Vanda svenska socialdemokrater

http://vanda.sdp.fi/

Mae Cedercreutz-Pesonen, ordförande

Gruvhöjdsvägen 6 H 65, 01610 Vanda

0407573701

m.cedepe@gmail.com

 

Västra Nyland

Ekenäs socialdemokrater

Rune Westerlund, ordförande

Estholmsvägen 10, 10650 Ekenäs

0407508568

rune.westerlund@pp.inet.fi

 

Hangö svenska socialdemokrater

Bernt Förström, ordförande

Gäddgränd 1, 10940 Hangöby

040 778 6274

postmaster@hangosvenskasocialdemokrater.fi

 

Ingå socialdemokratiska förening

Bjarne Holmström, ordförande

Ingå kustväg 1201, 10210 Ingå

0405583437

 

Karis-Billnäs socialdemokrater

Eva Comét, ordförande

Lingongatan 6 B, 10300 Karis

0415377137

kbs.ordf@hotmail.com

 

Kyrkslätt svenska socialdemokrater

Kaj Nurmi, ordförande

Mariefredsvägen 50 A, 02400 Kyrkslätt

0500817699

kaj.nurmi@kolumbus.fi

 

Tenala arbetarförening

Raimo Tamminen, ordförande

Vikstrandsvägen 9, 10520 Tenala

0192450319

 

Täcktom socialdemokratiska förening

Lars Lindholm, ordförande

Täcktomvägen 219, 10900 Hangö

01924892200

 

Raseborgs socialdemokratiska kommunalorganisation

http://rasd.sdp.fi/

Tom Rehn, ordförande

Stenbackavägen 4, 10660 Ekenäs

040 5836451

t.rehn@pp.inet.fi

 

Åboland

Dalsbruk svenska arbetarförening

Veronica Heikkilä, ordförande

Dalsbruksvägen 154, 25870 Dragsfjärd

040 504 5734

v.heikkila@pp.inet.fi

 

Kimito svenska socialdemokratiska förening

Eva-Stina Hellbom, ordförande

Brokärrsvägen 84, 25700

0400530605

evastina@nic.fi

 

Skärgårdens socialdemokrater

http://skargarden.sdp.fi/

Mikaela Luoma, ordförande

mikaela.luoma@edu.pargas.fi

 

Västanfjärd socialdemokratiska förening

Börje Ström, ordförande

Östanåvägen 100, 25840 Nivelax

0408689935

borje.strom@abloy.com

 

Åbo socialdemokrater

http://abosocialdemokrater.sdp.fi/

Gustav Wickström, ordförande

Kukonvahavägen 6, 20300 Åbo

044 5567171

gustav.wickstrom@gmail.com

 

Österbotten

 

 

Jakobstads svenska arbetarförening

http://jakobstad.sdp.fi/

Bjarne Strengell, ordförande

Prästströmsvägen 34, 68600 Jakobstad

0405585185

bjarne.strengell@gmail.com

 

Jeppo socialdemokratiska förening

Carl-Erik Forss, ordförande

Älvvägen 4, 66850 Jeppo

067642353

 

Kronoby socialdemokratiska förening

Mikaela Dahlbacka, ordförande

Klockarbacksvägen 20, 68410 Nedervetil

0407639549

mikaela.dahlbacka@gmail.com

 

Kållby svenska arbetarförening

Bo-Anders Mattson, ordförande

Centrumvägen 206, 68800 Kållby

0505603070

bo-anders.mattsson@multi.fi

 

Larsmo socialdemokratiska förening

http://www.larsmosdp.multi.fi/

Bernhard Bredbacka, ordförande

Utstensvägen 20, 68570 Larsmo

0407161836

bernhard.bredbacka@multi.fi

 

Munsala socialdemokrater

Valborg Ingman, ordförande

Rävmossavägen 65, 66950 Munsala

0405032491

valborg.ingman@multi.fi

 

Nykarleby socialdemokratiska förening

Fredrik Mannström, ordförande

Solliden 1 B 5, 6900 Nykarleby

0504628495

fredrik.mannstrom@live.se

 

Pedersöre socialdemokrater

Johanna Överfors, ordförande

Nyhallavägen 62, Bennäs

0503229604

johanna.overfors@gmail.com

 

Korsholms socialdemokratiska förening

Linda Holm, ordförande

Domarskärsvägen 188, 66530 Kvevlax

0505925970

linda.holm@netikka.fi

 

Korsnäs socialdemokrater

Marja-Liisa Eklund

Söderbyvägen 41 A 3, 66210 Molpe

0408766321

marjaliisa@hotmail.se

 

Malax socialdemokrater

Alf Nyroos

Hemåkersgränd 5, 66240 Petalax

050 516 6100

alf.nyroos@vaasa.fi

 

Närpes socialdemokratiska förening

Peter Ruths, ordförande

Piskvägen 7, 54200 Närpes

044 256 3449

ruthspeter54@gmail.com

 

Sundom socialdemokrater

Christer Westerback, ordförande

Finnholmsvägen 11, 65410 Sundom

0505614963

christer.westerback@netikka.fi

 

Vasa svenska socialdemokrater

http://vasa.sdp.fi/

Harri Niskanen, ordförande

Orrnäsgatan 13 B 14, 65320 Vasa

0443360096

mirahouse@netikka.fi

 

Vörå socialdemokrater

Lars Wallin, ordförande

Dalvägen 12, 66830 Vörå

063850401