Bli kandidat

Den 23 januari 2022 väljs fullmäktigemedlemmar till de nya välfärdsområdena som grundas i och med att vårdreformen godkändes i riksdagen.

Välfärdsområdena kommer att från 1.1.2023 ha ansvar för hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Välfärdsområdena i Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Östra Nyland, Vanda-Kervo och Kymmenedalen kommer att vara tvåspråkiga.

I Helsingfors hålls inget områdesval, utan det är Helsingfors stad som sköter vård och omsorg för Helsingforsborna.

Kandidat i valet till välfärdsområden 23.1.2022