Bli medlem

Världen kan förändras. Det behövs bara modiga människor. Även du kan förändra världen.

Bli medlem direkt i FSD eller partiavdelning via detta elektroniska formulär


OBS! För att bli medlem via denna krävs stark identifiering. För tillfället med Aktias, Handelsbankens, Dansk Banks, Nordeas, Oma Säästöpankkis, Andelsbankens, POP Bankens, S-bankens och Ålandsbankens nätbankskoder samt med Mobil ID.

eller fyll i och printa medlemsblanketten (pdf)


Varför bli medlem?

Kom och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle med oss. Vår målsättning är ett där måttet på framgång är hur människor mår, hållbar utveckling och stabilitet. Vi verkar tillsammans för en mer omtänksam vardag.

FÖR VÄRDERINGARNAS SKULL

Kom med och arbeta för att förverkliga jämlikhet, frihet och rättvisa. Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

FÖR ATT DU VILL PÅVERKA

Påverka aktivt i vilken riktning Finland utvecklas. Som medlem i SDP har du många olika möjligheter att påverka i de saker som du anser vara viktiga. Du kan skriva motioner, få dina åsikter och synpunkter hörda och om du vill kan du också ställa upp för olika uppdrag.

FÖR MÄNNISKORNAS SKULL

Tillsammans får vi mera gjort. För SDP:s medlemmar finns många utbildningar och evenemang som stöder dina målsättningarna. Dessutom får du möjlighet att träffa och umgås med människor i gott sällskap.

FÖR ATT FÖRÄNDRA

Stå upp för och lev enligt den förändring du vill se i världen. Kom med för att bygga ett mera rättvist samhälle. Vi vill bjuda in dig för att med oss påverka i vilken riktning Finland utvecklas.


Vem kan bli medlem?

Du kan bli medlem om du delar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Varje medlem hör till någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning. FSD:s partiavdelningar finns listade här. Om du är osäker till vilken partiavdelning du vill ansluta dig till kan du kontakta FSD:s personal.

Som medlem har du rätt att:

 • Genom din partiavdelning. Alla medlemmar har rätt att delta i sin egen partiavdelnings beslutsfattande och verksamhet.
 • Genom att göra motioner till din partiavdelning, kommunalorganisation eller distriktsorganisation. Alla motioner som medlemmar lämnar in behandlas.
 • Genom att ställa upp i uppdrag som tillhör partiavdelningen, kommunalorganisationen, distriktsorganisationen eller centralorganisationen.
 • Genom att ställa upp i kommunal-, områdes-, riksdags- eller europaparlamentsval.
 • Genom att rösta i medlemsval.
 • Genom att göra motioner till partikongressen. Partikongressen behandlar alla motioner som skickats in till partikongressen.

Bli medlem i en partiavdelning

En partiavdelning är en lokal förening. Varje medlem som tillhör någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning. Om du är osäker till vilken partiavdelning du vill ansluta dig till kan du kontakta FSD:s personal.

En partiavdelning utser representanter till kommunalorganisationen och till distriktsmötet. I FSD är distriktsmötet FSD:s kongress. Utöver detta nominerar också partiavdelningen kandidater till val, partikongressdelegater och kandidater till olika uppdrag inom partiet. Partiavdelningen nominerar också presidentkandidater för SDP:s interna medlemsomröstning.

Tilläggsinformation om din orts partiavdelningar hittar du på distriktets webbsida. Du kan också be om hjälp av distriktets personal.

Personmedlemskap i distriktet

Personmedlemskap i distriktet skiljer sig från medlemskap i någon av SDP:s partiavdelningar genom att en personmedlem inte har medlemsrättigheter i SDP:s lokal- och kommunalnivå. Personmedlemskap lämpar sig för dem som inte vill delta i den lokala mötesverksamheten, och som hellre är medlemmar för att stöda partiet. Distriktets personmedlemmar får kallelse till distriktsmötet och har där närvarorätt, yttranderätt och rätt att lämna in motioner

Som medlem får du bland annat:

 • Medlemskort
 • Partiets elektroniska medlemsbrev eAimo minst en gång i månaden
 • FSD:s elektroniska medlemsbrev
 • Möjlighet att delta i SDP:s utbildningar och evenemang
 • Rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen. Medlemsavgiften är 58 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar bara 14 €. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter. Då betalar medlemmen årligen 27 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften uppbärs två gånger om året i mars och september.

Dataskyddsbeskrivining