Bli medlem

13:42

Världen kan förändras. Det behövs bara modiga människor. Även du kan förändra världen.

ELEKTRONISK MEDLEMSBLANKETT

Skriv ut medlemsblanketten här ( .doc)

Vill du bygga ett rättvist och hållbart samhälle?

Det socialdemokratiska partiet samlar de människor som vill förverkliga socialdemokratins målsättningar. Vi vill bygga ett samhälle där alla hålls med.

Viktigt för oss är att ta hand om de svagaste, schyst arbete och arbetsliv, investera i utbildning och kunnande, motverka klimatförändringarna, fungerade och jämlika tjänster, trygga boendemiljöer, internationellt samarbete och bildning. I vårt rättvisa samhälle mäts framgång i hur människorna och miljön mår.

Medlemskap i SDP är ett ställningstagande för ett rättvisare, jämlikare och mer medmänskligt samhälle.

Vi vill få med dig i det här arbetet.

En person som omfattar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller utlänning vars hemort är i Finland kan bli medlem i SDP.

Varje medlem hör till en partiavdelning.

Som medlem har du rätt att:

 • berätta din åsikt och delta i din partiavdelnings möten och verksamhet
 • göra motioner till din partiavdelning, kommunalorganisation (samarbetsorgan för partiavdelningar i din kommun) eller din distriktsorganisation
 • kandidera till uppdrag i din partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsorganisation eller till uppdrag på partiets centralnivå
 • rösta i alla medlemsomröstningar
 • skriva partikongressmotioner och ta ställning till partiets linjedragningar

Som medlem får du bland annat dessa förmåner:

 • medlemskort
 • medlemstidning ca. 10 gånger om året
 • partiets elektroniska medlemsbrev e-aimo varje månad
 • möjlighet att delta i SDP:s utbildningstillfällen
 • unga medlemmar kan söka till Framtidsakademin (i Arbetarnas Akademi)
 • rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen. Medlemsavgiften är 57 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar 13 €. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter. Då betalar medlemmen årligen 26 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften uppbärs två gånger om året i mars och september.