Bli medlem

Världen kan förändras. Det behövs bara modiga människor. Även du kan förändra världen.

eller

Fyll i och printa medlemsblanketten (pdf)

Bli medlem direkt i FSD eller partiavdelning OBS! För att bli medlem via denna krävs stark identifiering. För tillfället med Aktias, Handelsbankens, Dansk Banks, Nordeas, Oma Säästöpankkis, Andelsbankens, POP Bankens, S-bankens och Ålandsbankens nätbankskoder samt med Mobil ID.


Varför bli medlem?

Kom och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle med oss. Vår målsättning är ett där måttet på framgång är hur människor mår, hållbar utveckling och stabilitet. Vi verkar tillsammans för en mer omtänksam vardag.

FÖR VÄRDERINGARNAS SKULL

Gör synligt arbete för att frihet, jämlikhet och rättvisa ska förverkligas varje dag.

FÖR ATT DU VILL PÅVERKA

Påverka aktivt i vilken riktning välfärdsstaten ska utvecklas. Som medlem i SDP kan du bland annat göra motioner, få din röst hörd och om du så vill kandidera för olika påverkningsuppdrag.

FÖR DELAKTIGHETENS SKULL

Du kan själv få till stånd stora saker, men tillsammans med andra kan du göra ännu mer. SDP erbjuder medlemmarna utbildningar och evenemang som stöder dina målsättningar.

FÖR ATT FÖRÄNDRA

Var den förändring du vill se i världen. Kom med och bygg ett rättvisare samhälle.


Vem kan bli medlem?

Du kan bli medlem om du delar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller fast bosatt i Finland kan bli medlem i SDP.

Varje medlem hör till någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning. FSD:s partiavdelningar finns listade här. Om du är osäker till vilken partiavdelning du vill ansluta dig till kan du kontakta FSD:s personal.

Som medlem har du rätt att:

  • Berätta din åsikt och delta i din partiavdelnings möten och verksamhet
  • Göra motioner till din partiavdelning, kommunalorganisation (samarbetsorgan för partiavdelningarna i din kommun) eller din distriktsorganisation
  • Kandidera till uppdrag i din partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsorganisation eller till uppdrag på partiets centralnivå
  • Rösta i alla medlemsomröstningar
  • Skriva partikongressmotioner och ta ställning till partiets linjedragningar

Som medlem får du bland annat:

  • Medlemskort
  • Partiets elektroniska medlemsbrev e-aimo minst en gång i månaden
  • Möjlighet att delta i SDP:s utbildningar och evenemang
  • Rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen. Medlemsavgiften är 58 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar bara 14 €. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter. Då betalar medlemmen årligen 27 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften uppbärs två gånger om året i mars och september.

Dataskyddsbeskrivining