Anette Karlsson: Regeringen vill göra business på människors hälsa

FSD-bloggen

Regeringen har publicerat (6.4) vårdreformens riktlinjer. Centern fick landskapsstyre och Samlingspartiet fick businessmöjligheter, medan det som reformen borde handla om, människors tillgång till god social- och hälsovård, inte prioriterades överhuvudtaget.

 

Regeringen går in för en märkvärdig principiell linje då den beslöt att all offentlig verksamhet som konkurrerar på samma marknad som de privata aktörerna måste bolagiseras. Till exempel hälsocentralerna och barnskyddet måste i framtiden lyda under ett bolag. Det finns bolag vars främsta syfte inte är att vara vinstdrivande, men till exempel Attendo och Terveystalo som erbjuder hälsovårdstjänster är inte sådana. I framtiden ska det alltså vara möjligt att göra mer vinst på människors välfärdstjänster.

 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) VD Aki Lindén konstaterade i Kauppalehti (7.4) att det kommer att bli allt svårare att få förebyggande verksamheten att fungera bra i ett system där flera olika aktörer tävlar om patienter. Situationen är mycket oroväckande, eftersom forskning visar att samhället kan spara kostnader samt förbättra människors välfärd då man satsar på förebyggande åtgärder.

 

Social- och hälsovårdstjänsterna ska vara under stark offentlig styrning, eftersom social- och hälsovården enligt mig inte är ett område där det viktigaste ska vara att producera vinst åt bolagsägare, utan målet bör vara kvalitativa välfärdstjänster i rätt tid samt tjänster som minskar hälsoskillnaderna i vårt land. En offentligt producerad vård är dessutom den bästa garantin för att avgifterna för vården hålls på en rimlig nivå. Dessa målsättningar hamnade tyvärr i skymundan när landskapsförvaltningen och affärsmöjligheterna prioriterades.

 

Anette Karlsson, viceordförande

Finlands svenska socialdemokrater