Anette Karlsson: Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

FSD-bloggen

I början av året fick vi läsa i Helsingin Sanomat (5.1) om hur många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta – det finns för lite händer. De överlever från dag till dag bland högt ljud och brådska. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning.

Jag kommer ännu ihåg hur det kändes att vara ensam ute på gården med 15 barn, då kollegan var i tamburen och klädde på de sista barnen. Jag kommer ihåg hur det ringde i öronen, då barnen lekte musikfestival i ena hörnet och pirater i andra. Jag kommer ihåg hur knäna förvandlades till händer då du tog kläder av ena barnet, andra satt i famnen, tredje hängde i ärmen och den femte knuffade den sjätte tills någon började gråta. Jag kommer också ihåg de goda stunderna när vi läste tillsammans eller då ett barn lärde sig något nytt. Jag har övervägt att någon dag återgå till jobbet på daghemmet, men mina gamla kollegors och studievänners berättelser är avskräckande.

I Borgå beslöt man att inte gå in för regeringen Sipiläs idé om större barngrupper. Men man beslutade ändå att alla nya daghem byggs enligt den större dimensioneringen, det vill säga åtta barn per vuxen. Beslutet om barngruppernas storlek kommer att tas senare i dessa daghem. Jag tycker inte grupperna ska bli större, sju barn per vuxen är redan mycket.

Dagvården drabbas hela tiden av nedskärningar, vilket försämrar arbetsvälmåendet och barnens rätt till kvalitativ småbarnsfostran. Och vi betalar ännu i denna dag för nedskärningarna som gjordes på 1990-talet. Vi ska inte upprepa missagen.

Barnen är värda en kvalitativ småbarnsfostran, barnträdgårdslärare och skötare är värda en god arbetsmiljö, där deras yrkeskunskap kommer fram och föräldrarna är värda kunskapen om att deras barn blir bra omhändertagna.  Varje euro vi satsar på dagvården får vi sjufaldigt tillbaka. Att investera i barnen är en investering i framtiden. Låt oss ge barnen en god och trygg barndom.

 

Anette Karlsson, Borgå
Vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater