Anita Spring: Kandidatnomineringen nyckeln till valframgång, men valdeltagandet minst lika viktigt

FSD-bloggen

Idag 28.2 före kl. 16 skall listorna på kommunalvalskandidaterna vara klara och lämnas in till kommunens centralvalnämnd. I min hemkommun Borgå har vi lyckats få omkring sextio kandidater vilket är ungefär lika mycket som i senaste val. Listan är nog lite mansdominerad och flera invandrare och unga skulle man ha önskat få med, men listan är i varje fall mångsidig var gäller ålder, olika regioner i kommunen samt olika yrkesgrupper.

Igår anmälde Sannfinnarnas röstdrottning i Borgå från förra kommunalvalet Pirkko Ruohonen-Lerner att hon inte ställer upp i valet. Hon fick drygt 1000 röster i senaste kommunalval. Där finns säkert en hel del röster som vi Borgå Socialdemokrater har möjlighet med bra valarbete att vinna. Risken att en del av hennes röstare låter bli att rösta.

Nu när valarbetet börjar på riktigt på torg, köpcentrum, med dörrknackning och diskussioner med kommuninvånare är det naturligtvis av vikt att få vårt budskap framfört – hur vill vi att vår kommun utvecklas i framtiden och att vi Socialdemokrater vill att alla skall vara med.

Ett dålig valdeltagande gynnar inte socialdemokraterna, det vet vi från tidigare val. Vi måste få folk att lita på att det lönar sig att gå och rösta, att det har betydelse att man röstar och vem man röstar på. Vi vet ju att t.ex. SFP och Samlingspartiet är bra på att få sina anhängare mangrant att rösta. Olika undersökningar visar att högutbildade och människor med en hög socialekonomisk status röstar aktivare som arbetarfolket. Vad kan vi då göra för att aktivera arbetarfolket och även fånga dem som blivit besvikna på sannfinländarnas politik och överväger att stanna hemma på sofflocket på valdagen? Bästa sättet att påverka är att prata, prata och prata med människor och höra på deras bekymmer och åsikter och berätta hur vi socialdemokrater har tänkt att gemensamma kommunala frågor skall lösas och skötas.

När man i Borgå diskuterar med folk så hör man ofta att “det är det samma vad politikerna fattar för beslut, det är ändå tjänstemännen som gör som de vill”. Och så har det verkligen sett ut i flera frågor och då förstår man nog folkets misstro för politikerna. Man har helt enkelt gett tjänstemännen för mycket makt. Under kommande valperiod bör vi Socialdemokrater åtminstone i Borgå jobba för att den politiska makten blir starkare och även synligare för kommuninvånare. Det är viktigt för att människorna skall tro på en demokratiskt styrd hemkommun och gå och rösta.

Det är en tuff, arbetsdryg och spännande månad vi har framför oss. Bästa kamrater, lycka till med valarbetet!

 

Anita Spring, styrelsemedlem i FSD