Hildur Boldt: Bättre äldreomsorg ger högre sysselsättning?

FSD-bloggen

I Finland har vårdarna inom äldreomsorgen i snitt 20-50 procent fler äldre att ta hand om än i Sverige, Norge och Danmark. I den förra regeringen förde socialdemokraterna en kamp för att höja personaldimensionen i äldreomsorgen. Det lyckades inte på grund av samlingspartiets motstånd.

Nu vill Sipiläs, Orpos och Soinis regering minska personaldimensionen i äldreomsorgen från 0,5 vårdare per klient per dygn till 0,4. De hoppas spara 70 miljoner euro. Annat är det i Sverige. Stefan Löfvens röd-gröna regering har tillfört kommunerna 100 miljarder kronor årligen (över 10 miljarder euro), plus 2 miljarder kronor årligen för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

SOS-regeringen säger att deras viktigaste målsättning är att öka sysselsättningen. Men deras nedskärningspolitik har lett direkt till att tusentals fått sparken, bland annat inom utbildningen och biståndet.

Skillnaden i sysselsättningsgraden mellan Finland och Sverige förklaras långt av att Sverige har många fler sysselsatta inom den offentliga sektorn. Över 1,3 miljoner jobbar inom den offentliga sektorn i Sverige, 807 000 av dem i kommunerna och 250 000 i landstingen, som har ansvar för sjukvården. 8,1 % av hela befolkningen i Sverige jobbar i kommunerna.  Om 8,1 % av den finska befolkningen jobbade i kommunerna, skulle vi ha 184 000 fler anställda i vård, skola och omsorg.

God vård och omsorg handlar inte bara om antalet anställda, men nog gör det en viss skillnad för om personalen har tid att lyssna och beakta folks behov och önskemål.

 

Hildur Boldt, FSD:s verksamhetsledare